Ajankohtaista

Kaavoitus, Liikunta, luonto, Viheralueet

Metsänhoitotöitä Myllykoskella ja Parkkimäessä

8.11.2022

Myllykosken metsässä ja Parkkimäessä tehdään pienillä alueilla metsän hoitotöitä marraskuun aikana. Työt kuuluvat alueesta tehtyyn metsätaloussuunnitelmaan. Tavoitteena on alueiden monimuotoisuuden säilyttäminen sekä turvallisen ja viihtyisän ulkoiluympäristön mahdollistaminen. Nämä toteutuvat huolehtimalla puuston elinvoimaisuudesta, esimerkiksi lisäämällä kasvutilaa ja valoa Parkkimäen männyille sekä tukemalla Myllykoskelle istutettujen tammien kasvumahdollisuutta kaatamalla huonokuntoisia ja lahoja kuusia niiden läheisyydestä.

Myllykoskella kaadetaan huonokuntoisia kuusia

Myllykosken metsä on suurimmaksi osaksi täysikasvuista ja tasaikäistä kuusikkoa, joka on erityisen altis tuhoille. Kirjanpainaja ja kuusijäärä ovat kuivattaneet huonokuntoisia, lahon vaivaamia kuusia. Myllykoskella kaadetaan kuivuneita ja kuivuvia kuusia tammitaimikon vierestä. Metsänhoitotyöt alkavat perjantaina 11.11. Kaadettujen kuusien tilalle on jo istutettu muun muassa tammia, joiden taimet saavat näin lisää tilaa kasvaa.

Pysäköintipaikan männikköä harvennetaan, mikä alueella kulkevien on hyvä huomioida. Männikön alle jätetään siellä kasvava aluskasvisto ja pensaat. Lintujen ruokintapaikan ympäristö ja pohjoisosan tiheä metsä jäävät luonnontilaisiksi.

Myllykosken luontopolun varrella kasvavat kaikki Manner-Suomessa luontaisena esiintyvät puulajit.

Parkkimäen männyille kasvutilaa

Parkkimäen metsän hoitotöiden tavoitteena on lisätä männyn ja lehtipuiden osuutta. Pihlajiin, katajiin, pökkelöihin ja muihin monimuotoisuudelle merkittäviin puihin ja pensaisiin ei kohdista metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Parkkimäessä tehdään kasvutilaa maisemallisesti merkittäville männyille kaatamalla huonokuntoisia kuusia niiden läheisyydestä. Mänty saavuttaa suurimman maisemallisen arvonsa vanhana, ja kasvua haittaavien puiden poistaminen lisää huomattavasti männyn elinikää, koska mäntyjen latvukset tarvitsevat runsaasti valoa säilyttääkseen elinvoimaisuutensa. Tiheän kuusikon varjostus lyhentää selkeästi männyn elinikää.

Huonokuntoisten kuusien poistaminen vähentää myös kaarnakuoriaistuhojen riskiä ja tukee muiden alueella kasvavien kuusien säilymistä. Erityisesti harvassa kasvavat harsuuntuneet kuuset ovat tuholaisten lisääntymispaikkoja. Kuusia jätetäänkin kasvamaan yhtenäisinä alueina. Kuusessa esiintyvät tuholaiset eivät aiheuta vahinkoa männyille ja lehtipuille.

Metsänhoitotyöt tehdään maanantaina 21.11. metsän keskiosassa, ja sen maisemalliset vaikutukset ovat vähäisiä.

Takaisin listaukseen