Ajankohtaista

Kaikki

Maaniitun alkuluokkalaiset vähensivät lautashävikkiä

30.8.2023

Kunnan ruoka- ja siivouspalveluita pääsääntöisesti kouluihin ja päiväkoteihin tuottava Aleksia-liikelaitos osallistui syksyllä 2022- keväällä 2023 Wasteless Food Services in Finland (WFSF) -hankkeeseen. Hankkeen päätavoitteena on selvittää ruokatuotannon ennakoinnin ja suunnittelun mahdollisuuksia ruokahävikin ehkäisyssä, ruokahävikin jatkuvan seurannan edistäminen ja tuottaa uutta, käytännönläheistä ja helposti saavutettavaa tietoa ruokahävikin ehkäisystä ja vähentämisestä.

Hankeen toteuttajana olivat Ammattikeittiöosaajat ry, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SEAMK) kanssa. Rahoittajana toimii Maa- ja metsätalousministeriö.

Seurantajakson aikana hankkeen osallistuvana toimipisteenä Nurmijärvellä oli Maanitun koulun keittiö ja kohderyhmänä alkuluokkalaiset.

.

Alkuluokka sai mahtavan tuloksen

Hanke alkoi Maanitun päiväkodissa syksyllä 2022. Alkuluokkalaisten kanssa lautashävikistä oli keskustelemassa ruokapalveluvastaava Tiina Salminen ja alkuluokkalaiset saivat äänestää itselleen mieleisen kuvan, joka kertoo ettei ruokaa heitettäisi bioroskikseen.

Syksyllä 2022 punnittiin kahden viikon ajan lautashävikkiä ja tästä saatiin vertailuarvo kevään koitokseen. Keväällä 2023 alkuluokat kiinnittivät huomiota oman ruoan ottamiseen ja syömättä jääneeseen ruokaan. Samalla toteutettiin uusintamittaus. Mittaustulosten vertailussa huomattiin, että alkuluokkalaiset olivat vähentäneet lautasjätettä mahtavalla 9 kg tuloksella.

Maaniitun koulu sai mainiosta suorituksestaan diplomin.

Ruokahävikin seuraaminen on Aleksialle tärkeää

Ruokahävikkiä on Aleksiassa seurattu jo monen vuoden ajan. Aluksi kynän, paperin ja vaa’an avulla, mutta nykyisin on käytössä digitaalisia laitteita, joista saadaan reaaliaikaista tietoa.

Hävikinseurannan tarkoituksena on saada tietoa ruokapalveluiden kehittämiselle ja löytää sen avulla hävikkikohteet sekä pyrkiä vähentämään tai poistamaan ko. hävikin. Ruokahävikki ei ole vain taloudellinen kysymys, vaan se myös kuluttaa luonnonvaroja.

Aleksian tuotannonohjaaja, hävikkiasiantuntija Minna-Liisa Haapamäki on tehnyt aiheesta myös opinnäytetyön, joka löytyy osoitteesta  https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020121428054

Takaisin listaukseen