Ajankohtaista

Lautakunnat, Liikenne

Liikennetutkimustulokset vuodelta 2022

14.4.2023

Kunnan liikennetutkimus tehdään vuosittain pääsääntöisesti kuntalaisilta tulleiden palautteiden pohjalta. Liikennetutkimuksella mitataan ajoneuvojen todellisia ajonopeuksia, liikennemääriä ja raskaan liikenteen osuutta kokonaisliikennemääristä. Vuoden 2022 liikennetutkimus tehtiin 28.11.-30.11.2022. Kohteet olivat Rajamäellä Vanhalla Rajamäentiellä, Kirkonkylällä Pekontiellä ja Keskustiellä sekä Klaukkalassa Havumäentiellä ja Vanhalla Myllytiellä. Tulokset on esitelty liikenneturvallisuustyöryhmälle, sekä eilen tekniselle lautakunnalle.

Rajamäen asuinalueiden nopeusrajoitukseksi 30 km/h

Vanhan Rajamäentien keskinopeudeksi mitattiin 38 km/h, ja vain 24 % ajoi nopeusrajoituksen mukaan. Rajamäen alueellinen nopeusrajoitus muutettiin 40 km/h -> 30 km/h kesällä 2022. Ajorataan merkittävien nopeusrajoitusten merkintä on kesken ja tehdään loppuun kesällä 2023.

Kirkonkylällä yli puolet ajaa lievää ylinopeutta

Pekontiellä ajoneuvojen keskinopeus oli 38 km/h ja kuljettajista 57 % ajoi ylinopeutta enimmillään 10 km/h. Liikennetutkimus tehtiin ennen Pekontien korotetun hidasteen poistamista. Hidaste joudutaan poistamaan lähirakennukseen aiheutuvan tärinävaikutuksen vuoksi.

Keskustiellä keskinopeus oli 35 km/h ja lieviä, enimmillään 10 km/h ylinopeuksia mitattiin 61 % kuljettajista. Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmassa on esitetty uutta korotettua hidastetta Keskustielle.

Pekontielle ja Keskustielle on tehty päätös ajorataan maalattavista nopeusrajoitusmerkinnöistä. Merkinnät on tarkoitus toteuttaa kesällä 2023.

Klaukkalassa Mäntysalon koulun läheisyydessä 91 % ajoneuvoista ajaa ylinopeutta

Klaukkalassa Havumäentien keskinopeus oli 40 km/h ja vain 9 prosenttia ajaa nopeusrajoituksen mukaan. Havumäentiellä sijaitsee Mäntysalon koulu ja päiväkoti. Havumäentielle on päätetty merkitä ajorataan tiemerkintä lapsia, ja merkinnät on tarkoitus toteuttaa kesällä 2023.

Vanhalla Myllytiellä keskinopeus oli 34 km/h. Vanhan Myllytien korotettu hidaste on päätetty poistaa lähirakennukseen aiheutuvan tärinän vuoksi. Vanhalle Myllytielle on päätetty merkitä nopeusrajoitus 30 km/h asfalttiin sekä lisätä tärinäraidat muutamaan kohtaan.

Liikennetutkimuksen tulokset esiteltiin liikenneturvallisuus-työryhmälle 1.2.2023 ja tekniselle lautakunnalle 13.4.2023. Tekninen lautakunta päätti lähettää liikennetutkimuksen tulokset tiedoksi poliisille, liikennöitsijälle ja kunnan kuljetussuunnittelijoille sekä liikennetutkimuskohteiden läheisyydessä toimiville asukasyhdistyksille, kouluille ja päiväkodeille ym. tiedoksi ja huomioitavaksi.

Liikennetutkimusraportti kokonaisuudessaan löytyy Liikennetutkimus­tulokset – Nurmijärvi (nurmijarvi.fi)

Takaisin listaukseen