Ajankohtaista

Näin Nurmijärvi rakentuu blogi, Opetus ja koulutus, Rakentaminen, Tilakeskus

Lepsämän koulun rakennustyöt alkavat kesällä

12.5.2022

Lepsämään rakennetaan uusi koulu, entisen tuhopoltetun koulun tilalle. Uusi koulu on pinta-alaltaan 1150 brm2, ja kustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa. Maanrakennustyöt alkavat, kun oppilaat jäävät kesälomalle, ja koulu valmistuu tämänhetkisen arvion mukaan tammikuussa 2023. Uusi koulurakennus tulee tarjoamaan koulun käyttäjille nykyaikaisen oppimisympäristön muunneltavine sisätiloineen ja tasokkaana talotekniikkana.

Suunnitelmista toteutukseen

Valmistuneiden rakennussuunnitelmien jälkeen anottiin rakennuslupa. Rakennuslupa on hyväksytty 10.5.2022, ja se tulee lainvoimaiseksi 14 vuorokauden kuluessa, jos siitä ei tehdä oikaisuvaatimuksia.

Kun rakennuslupa on lainvoimainen, rakennustyöt voidaan aloittaa sen jälkeen, kun urakoitsija on nimennyt vastaavan työnjohtajan, KVV-työnjohtajan ja IV-työnjohtajan.

Tämän lisäksi, ennen kunkin työvaiheen aloittamista, rakennusvalvonnalle tulee esittää pohjatutkimussuunnitelma, rakennesuunnitelmat sekä vesi, viemäri- ja hulevesisuunnitelmat.

”Koulu tehdään tilaelementteinä eli koulu rakennetaan hyvin pitkälle tehtaalla valmistetuista tilaelementeistä ja rakennusosista, jotka asennetaan sitten paikan päällä paikoilleen. Kun tilaelementit tehdään tehtaalla hyvässä säänsuojassa, niin ei ole riskiä, että rakenteet pääsevät kastumaan”, kertoo rakennuttajapäällikkö Pasi Kivelä.

”Tilaelementtien tuotanto tehtaalla on alkanut tällä viikolla, ja tilaelementtien asentaminen alkaa syksyllä 2022. Tilaelementtikoulu on myös siirrettävissä, mikäli siihen tulee tarvetta”, lisää Kivelä.

Koulun julkisivut ovat palamatonta kuitusementtilevyä, ja vesikatteena on konesaumapeltikate.

Piirroskuva uudesta Lepsämän koulusta.

Rakentamisessa huomioitu koulun käyttäjät

Maanrakennustyöt, joissa käytetään eniten raskaita koneita, pyritään saamaan koulun käyttäjien kesälomien aikana valmiiksi. Näin rakennustyöstä aiheutuva häiriö koululaisille ja koulun henkilökunnalle on mahdollisimman vähäinen.

”Syksyllä minimoimme rakennustyön haittoja oppilaille ja henkilöstölle aitaamalla työmaa-alueen ja kiinnittämällä erityishuomioita turvallisuuteen”, sanoo Kivelä.

Viimeistelytöitä päästään tekemään marraskuussa, ja koulu valmistuu suunnitelmien mukaan tammikuussa 2023.

 

Takaisin listaukseen