Ajankohtaista

Lautakunnat, Päätöksenteko

Lautakuntien yhteinen seminaari innoitti pohtimaan tulevaisuuden trendejä

17.4.2024

Huhtikuun alussa Nurmijärven sivistys- ja hyvinvointilautakunnat kokoontuivat yhteiseen seminaariin, jonka keskiössä olivat lautakuntien alla olevien palvelujen tulevaisuuden näkymät ja talous. Yhteinen seminaari tarjosi tilaisuuden strategiseen suunnitteluun ja edisti lisäksi avointa vuoropuhelua lautakuntien jäsenten ja virkamiesten välillä.

Seminaarissa pohdittiin yhteisesti tulevaisuuden trendejä ja pyrittiin ennakoimaan kunnassa tapahtuvia mahdollisia muutoksia. Tavoitteena on varmistaa, että kunnan tarjoamat palvelut vastaavat entistä paremmin kuntalaisten tarpeisiin. Tulevaisuuden visiointi täydentää lautakuntien strategista suunnittelua ja auttaa luomaan vahvan pohjan tuleville päätöksille. Yhteisessä talous- ja tulevaisuusseminaarissa oli läsnä sivistys- ja hyvinvointilautakuntien luottamushenkilöitä sekä kunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Anna-Liisa Lyytinen kuvaili seminaarin keskusteluja antoisiksi. Yhteisöllisyys ja Nurmijärven kehittäminen nousivat esiin keskusteluissa.

– Oli hienoa huomata, että monet arvostavat yhteisöllisyyttä osana nurmijärveläistä identiteettiä. Nurmijärvi tarjoaa sopivan ympäristön yhteisölliselle asumiselle. Voisimme harkita yhteisöllisen asumisen markkinoimista laajemminkin, erityisesti eläkeläisille. Tämä edellyttää tietysti sopivia asuinalueita, joissa ihmiset voivat asua yhdessä tuttujen kanssa. Haluamme myös välttää eristäytymistä ja olla avoimia kansainvälisyydelle”, kertoo Anna-Liisa Lyytinen.

Kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan jäsen Otto Suhonen korosti myös yhteisen keskustelun hedelmällisyyttä.

– Usein, kun luottamushenkilöt saavat vapaasti pohtia tärkeitä kysymyksiä perinteisten kokousasetelmien ulkopuolella, syntyy uusia ideoita. Oli innostavaa spekuloida, millaisiin haasteisiin esimerkiksi koulutuksemme on valmistauduttava tulevaisuudessa. Perustaidot ovat toki tärkeitä, mutta myös uudet taidot, kuten tekoälyn hyödyntäminen, voivat olla merkittäviä kilpailuvaltteja tulevaisuudessa, pohtii Otto Suhonen.

 

Takaisin listaukseen