Ajankohtaista

Kunnallistekniikka, luonto, Viheralueet

Lähtelänojan kunnostus hidastaa vedenvirtausta ja vähentää Valkjärven ravinnekuormaa

19.10.2023

Klaukkalassa kunnostettiin kesällä Lähtelänoja, Pikimetsäntie-Urheilupuisto -väliseltä alueelta. Ojaan kaivettiin laskeutusaltaita ja rakennettiin pohjapatoja.

Laskeutusaltaiden ja pohjapatojen tehtävänä on hidastaa veden virtausta ja selkeyttää vettä. Samalla altaat tasaavat rankkasateiden aiheuttamia tulvahuippuja, parantavat veden laatua ja vähentävät Valkjärveen päätyvän kiintoaineen määrää. Kiintoaineen väheneminen vähentää myös järveen päätyvää ravinnekuormaa.

Lähtelänoja Klaukkalassa, johon tehty maisemakumpareita ja istutettu vesikasveja.

Kunnostustyön yhteydessä ojan varrelle muotoiltiin maisemakumpareita Pikimetsäntien ja Tilkanpolun alueelle. Lisäksi ojan uomaan tehtiin istutusalueita, joihin istutettiin kosteikkokasvillisuutta, joka osaltaan sitoo vedestä kiintoaineita ja ravinteita.

Lähtelänoja, jonka reunoille istutettu vesikasvillisuutta.

Lopuksi viimeisteltiin kevyen liikenteen raitti, jonka varrelle asennetaan vielä valaisimet ja penkit.

Hankkeen toteuttamiseen on saatu rahoitusta Uudenmaan ELY-keskukselta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun, sen tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila.

Takaisin listaukseen