Ajankohtaista

Hyvinvointi, Liikunta, Liikuntapaikat, Uimarannat

Lähtelän ja Röykän venelaitureihin asennettu portit ilkivallan takia

18.4.2023

Ilkivalta ja häiriökäyttäytyminen Lähtelän ja Röykän uimarantojen venelaitureilla ovat lisääntyneet merkittävästi, minkä takia talven aikana venelaitureihin on asennettu portit. Portit estävät muiden kuin venepaikan vuokranneiden henkilöiden pääsyn venelaitureille. Valitettavasti esto koskee myös henkilöitä, jotka ovat käyttäytyneet asiallisesti ja käyttäneet laituria uimaan menemiseen.

Omaisuuden rikkomista, sotkemista ja turvallisuuden vaarantamista

Ongelmat ovat näkyneet monella tapaa. Venepaikkalaisten omaisuutta on otettu luvattomasti käyttöön ja vahingoitettu, sekä sotkettu.

Kunnan omistuksessa olevat laiturit ja puomit ovat myös kokeneet ilkivaltaa, josta on aiheutunut kustannuksia.

Lisäksi erittäin valitettavaa on ollut laitureilta tapahtunut jätteen ja romun heittäminen järveen, jota on käyty itse ja sukellusseurojen toimesta puhdistamassa pois. Tämä ongelmakäyttäytyminen on aiheuttanut niin ympäristörasitteen kuin turvallisuushuolenkin.

Asennutetut portit ovat reagointia näiden ongelmien poistamiseksi ja venelaitureiden rauhoittamiseksi. Portit estävät myös laitureilta tapahtuvan luvattoman kalastuksen. Porttien asennus on aiheuttanut ymmärrettävästi harmitusta osalle käyttäjistä, mutta sillä puututaan moneen tärkeään ongelmakohtaan, eikä niitä ole asennettu kevyin perustein.

Porttien takia poistuu mahdollisuus laiturin päässä olevien uimatikkaiden käyttöön, ja tällä hetkellä Lähtelän uimarannalla uiminen tapahtuu rannan kautta. Laituri ei onneksi ole edellytys uimaan menemiselle. Kunta tulee kartoittamaan mahdollisuutta uimalaiturin sovittamiselle Lähtelän uimarannalle tulevaisuudessa.

On todella valitettavaa ja harmillista, että pienen ihmismäärän häiriökäytöksen takia tällaisia ratkaisuja joudutaan tekemään. Ratkaisuja, jotka vaikuttavat rajoittavasti käyttäjiin, jotka toimivat rannalla asiallisesti.

Takaisin listaukseen