Ajankohtaista

Hyvinvointi, Katu- ja tiesuunnitelmat, Liikunta, luonto

Kysely kävelyn ja pyöräilyn nykytilanteesta ja tarpeista

27.2.2023

Nurmijärven kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämistyöhön voi osallistua 8.3. asti vastaamalla kyselyyn. Kehittämistyön tavoitteena on tunnistaa konkreettisia toimenpiteitä, joilla kehitetään Nurmijärven kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita, houkuttelevuutta ja turvallisuutta.

Vastaa kävely ja pyöräily -kyselyyn viimeistään 8.3.

Kyselyllä selvitetään nurmijärveläisten ja muiden alueella liikkuvien arkiliikkumista, tyytyväisyyttä kävelyn ja pyöräliikenteen nykyisiin olosuhteisiin sekä tarpeita kävely- ja pyörätieverkon sekä kunnan ulkoilureittien kehittämiseen.

Kysely on auki 8.3.2023 asti. Vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia, ja se sisältää sekä monivalintakysymyksiä että karttakysymyksiä. Kyselyyn voi vastata sähköisesti tästä tai paperisella kyselylomakkeella, joita saa Nurmijärven kirjastoista.

Kysely on osa Nurmijärven kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmaa, joka valmistuu tämän vuoden lopussa. Se toteutetaan yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa. Aiempi kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistöjen suunnitelma on laadittu vuonna 2010.

Takaisin listaukseen