Ajankohtaista

Asuminen, Kaavoitus, Tontit

Kylänpäähän tulossa lisää pientalotontteja Astrakanintien alueelle

2.9.2021

Nurmijärven kunta on käynnistänyt asemakaavan muutoksen Kylänpään asuinalueen pohjoisosassa, Astrakanintien alueella. Asemakaavaa tarkistetaan, jotta alueelle voidaan osoittaa lisää omakoti- ja paritalotontteja. Uusia pientalotontteja on tulossa yhdeksän, ja samassa yhteydessä Astrakanintien katualueet suunnitellaan uudelleen.

Kylänpään alue houkuttaa rakentajia

Alue sijaitsee hyvällä paikalla Rajamäen keskustan palvelujen äärellä. Alueelta on lyhyt matka kouluihin, päiväkoteihin sekä kauppoihin ja se sijaitsee Kylänpään keskeisen puistoalueen äärellä. Puiston kautta on hyvät viheryhteydet edelleen Rajamäen laajoille ulkoilualueille, reiteille ja laduille sekä uimahallille.

”Tonttikysyntä Kylänpään alueella on ollut vilkasta erityisesti pientalotonttien osalta. Omakotirakentajat ovat kiinnostuneita reilun kokoisista tonteista luonnonläheisellä alueella, aivan palveluiden ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien äärellä”, toteaa maankäyttöinsinööri Marja Puhakainen.

Uusia pientalotontteja on tulossa kaikkiaan yhdeksän, joista yksi on tarkoitettu lähinnä yhtiömuotoiseen rakentamiseen. Suuri osa tonteista sijoittuu siten, että niistä avautuu esteetön näkymä puistoon, tonttien etelä- ja länsipuolella.

Samassa yhteydessä Astrakanintien linjausta tarkistetaan ja katualueet suunnitellaan uudelleen. Uusi katulinjaus on selkeämpi sekä toimivampi liikenteen sujuvuuden näkökulmasta ja mahdollistaa suurten yhtiömuotoisten tonttien jakamisen pienemmiksi erillistalotonteiksi. Samalla alueelle muodostuu uusi tonttikatu, Astrakuja.

Asemakaavan muutos vireille – keväällä 2022 rakennetaan ehkä jo katuja

Asemakaavan muutoksen vireilletuloilmoitus ja luonnos ovat nähtävillä kunnan kotisivuilla 2.9.-4.10.2021.

Asemakaavan muutos on alustavasti etenemässä ehdotusvaiheeseen vielä ennen vuoden vaihdetta ja sen odotetaan saavan lainvoiman tulevana keväänä. Alueen katusuunnitelmat tulevat nähtäville samanaikaisesti asemakaavan muutosehdotuksen kanssa ja ne voidaan hyväksyä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

Katujen rakentaminen alkaa alustavan arvion mukaan keväällä 2022, jos hankkeen määrärahat säilyvät ja palaute kaavaluonnoksesta on myönteinen. Tämän jälkeen tontit tulevat myyntiin Nurmijärven kunnan maanhankinnan toimesta.

Luonnoskarttakuva Kylänpään Astrakanintien alueen asemakaava.

Takaisin listaukseen