Apua & neuvoa

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyössä pääpaino on nuorten psykososiaalisessa tuessa sekä ehkäisevässä työssä. Työn keskiössä ovat ehkäisevä päihdetyö, syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaalinen vahvistaminen. Tärkeä osa työtä on myös monipuolinen monialainen yhteistyö sekä alueellisten monialaisten työryhmien koordinointi, samoin kuin asiantuntijatyöryhmiin osallistuminen.

Erityisnuorisotyössä pyritään edistämään nuorten hyvinvointia, reagoimaan erilaisiin paikallisiin ilmiöihin nopeasti, toimimaan kohdennetusti niin yksilöiden kuin ryhmien kanssa sekä edistämään nuorten osallisuutta ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä. Toimintamuotoja ovat esimerkiksi päihdetunnit, kaverikerhot, Ankkuri-toiminta, yksilötapaamiset sekä kohdennettu kouluyhteistyö.

Erityisnuorisotyön työtehtäviin kuuluvat

-Nuorten kohtaaminen ja tukeminen eri toimintaympäristöissä (esim. yksilötyö, pienryhmätyö)

-Kohdennettu nuorisotyö (ehkäisevä päihdetyö, tiedon tuottaminen nuoriin ja nuoriin liittyviin ilmiöihin liittyen, toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen eri toimintaympäristöissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, esim. koulut)

-Työn sisältöjen kehittäminen (erityisnuorisotyön työmuotojen ja toimintamallien arviointi, suunnittelu ja kehittäminen, projektiluontoiset toiminnot)

-Monialainen yhteistyö ja verkostotyö (esim. monialaiset työryhmät, ennaltaehkäisevä viranomaisyhteistyö)

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. (THL, https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo)

Ehkäisevää päihdetyötä tehdään monen eri toimijan voimin, esim. kouluissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, nuorisotoiminnassa sekä muussa vapaa-ajan toiminnassa. Nurmijärven nuorisopalvelujen toteuttamaan ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvat esimerkiksi 6.-luokkalaisille suunnattu Kantti kestää –viikko, 7.-luokkalaisille järjestettävä päihdepäivä sekä nuorisotilojen teemaillat. Myös muunlaista ehkäisevää päihdetyötä tehdään eri toimintojen yhteydessä ja myös yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Jokainen voi myös itse tehdä ehkäisevää päihdetyötä esimerkiksi hankkimalla tietoa päihteistä, päihdeongelmista ja niiden ehkäisemisestä sekä keskustelemalla ja erilaista toimintaa toteuttamalla.

Yhteystiedot:

Erityisnuorisotyöntekijämme Tanja Oguntuase on siirtynyt uusiin haasteisiin toisaalle.

 

Lue lisää aiheesta:

https://thl.fi/fi

www.ehyt.fi

http://www.yad.fi/

https://paihdelinkki.fi/fi

https://irtihuumeista.fi/

https://nuortenlinkki.fi/