Apua & neuvoa

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyössä pääpaino on nuorten elämänhallinnan tukemisessa sekä ehkäisevässä työssä. Työn keskiössä ovat ehkäisevä päihdetyö, syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaalinen vahvistaminen. Tärkeä osa työtä on myös monipuolinen monialainen yhteistyö sekä alueellisten monialaisten työryhmien koordinointi, samoin kuin asiantuntijatyöryhmiin osallistuminen.

Erityisnuorisotyössä pyritään reagoimaan erilaisiin paikallisiin ilmiöihin nopeasti ja toimimaan kohdennetusti niin yksilöiden kuin ryhmien kanssa, nuoret kokonaisvaltaisesti kohdaten. Toimintamuotoja ovat esimerkiksi päihdetunnit, kaverikerhot, Omin jaloin –työ sekä kohdennettu kouluyhteistyö esim. ryhmän käytöksen parantamiseksi tai yhteishengen kohentamiseksi.

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. (THL, https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo)

Ehkäisevää päihdetyötä tehdään monen eri toimijan voimin, esim. kouluissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, nuorisotoiminnassa sekä muussa vapaa-ajan toiminnassa. Nurmijärven nuorisopalvelujen toteuttamaan ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvat esimerkiksi 6.-luokkalaisille suunnattu Kantti kestää –viikko, 7.-luokkalaisille järjestettävä päihdepäivä sekä nuorisotilojen teemaillat. Myös muunlaista ehkäisevää päihdetyötä tehdään eri toimintojen yhteydessä ja myös yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Löydät meidät myös somesta

Yhteystiedot:

Jokainen voi myös itse tehdä ehkäisevää päihdetyötä esimerkiksi hankkimalla tietoa päihteistä, päihdeongelmista ja niiden ehkäisemisestä sekä keskustelemalla ja erilaista toimintaa toteuttamalla.

 

Lue lisää aiheesta:

https://thl.fi/fi

www.ehyt.fi

http://www.yad.fi/

https://paihdelinkki.fi/fi

https://irtihuumeista.fi/

https://nuortenlinkki.fi/