Rakennusvalvonta

Työnjohtaja

Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava työnjohtaja, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta.

Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia. Rakennuslupapäätöksessä on mainittu, vaaditaanko kohteeseen vastaava työnjohtaja, kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden vastaava työnjohtaja ja ilmanvaihtolaitteiden vastaava työnjohtaja.

Jos lupaa on haettu sähköisesti, niin myös työnjohtaja nimetään sähköisesti lupapiste-palvelussa.

Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa.