Ajankohtaista

Asuminen, Avustukset, Ilmastotyö, Nurmijärven Kodit, Opetus ja koulutus, Yritykset

Kunta sai ilmastotyöhön rahoitusta ympäristöministeriöltä

13.10.2023

Nurmijärven kunta sai ympäristöministeriön rahoituksen ilmastohankkeelleen, jossa tuetaan kuntalaisia ja yrityksiä omassa ilmastotyössään. Ympäristöministeriö edistää Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmalla kuntien ja alueiden ilmastotyötä. Ohjelman painopiste on paikallisten ja alueellisten ilmastohankkeiden rahoituksessa. Nurmijärven kunnalle myönnettiin 56 000 euron avustus, joka on 70 % hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista. Ympäristöministeriö tiedotti asiasta verkkosivuillaan 13.10.2023.

Saatua rahoitusta käytetään nurmijärveläisten yritysten ilmastotyön kehittämiseen, kotitalouksien kestävien elämäntapojen parantamiseen sekä ympäristökasvatukseen yläkouluissa. Työ käynnistyy marraskuun alussa, ja jatkuu ensi vuoden syyskuulle asti.

Yrityksille ilmastotyöryhmä

Yrityksille perustetaan yhteistyötä kehittävä sekä ilmastoasioiden tietämystä parantava ilmastotyöryhmä. Verkostoitumalla on mahdollisuus oppia esimerkiksi muiden yritysten hyvistä ilmastotyön käytänteistä, ja kehittää näin oman yrityksen ilmastotyötä.

Työryhmää ohjaavat asiantuntijat ja kunnan elinkeinopalvelujen työntekijät. Yhteistyötä tehdään muun muassa Keski-Uudenmaan Kehittämisyhtiö Keuken kanssa

Nurmijärven Kodit mukana kotitalouksien ilmastotekojen tukemisessa

Kotitalouksille järjestetään kestävien elämäntapojen kiihdyttämöjä. Kiihdyttämöjen tavoitteena on tukea hankkeen aikana kunnan ilmastotyötä jalkauttamalla 1,5 asteen elämäntapojen tutkimus kuntalaisten arkeen hiilijalanjälkimittauksen ja ilmastopalapelin avulla. Nurmijärven Kodit Oy on mukana kiihdyttämöjen suunnittelussa ja toteutuksessa.

”Me haluamme ottaa asukkaat mukaan kokeilemaan arjen ympäristötekoja. Ilmaston lisäksi niillä on iso vaikutus myös asumisen kustannuksiin ja uskon, että nämä asiat kiinnostavat monia asukkaita”, toteaa Nurmijärven Kodit Oy:n toimitusjohtaja Marjut Sandsjoe.

Ilmastopalapeli lisää yläkoululaisten tietoutta ympäristöasioista

Ilmastopalapeli otetaan osaksi ympäristökasvatusta yläkouluissa, ja opettajia koulutetaan pelin ohjaamiseen. Ilmastopalapeliä pelaamalla lisätään oppilaiden tietämystä ilmastoasioista sekä opitaan, millaisia vaikutuksia omilla elintavoilla on omaan hiilijalanjälkeen.

”Ilmastopalapelin äärellä voi huomata, että omilla pienillä, arkisilla valinnoillaan pystyy ihan oikeasti vaikuttamaan hiilijalanjälkeensä. Ja toivottavasti tämä tietämys ilmastoasioista ja niiden merkityksestä tulevaisuuteen kulkeutuu oppilaiden mukana myös kotien arkeen ja siellä tehtäviin valintoihin,” sanoo kunnan ilmastotyöryhmään kuuluva alueisännöitsijä Aino Angervuori.

Ilmastotyöryhmäläisiä.

Kuvassa Nurmijärven kunnan elinkeinokoordinaattori Pekka Vuorenranta, ympäristöasiantuntija Mari Mäkelä ja alueisännöitsijä Aino Angervuori sekä Nurmijärven Kotien toimitusjohtaja Marjut Sandsjoe.

Takaisin listaukseen