Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko, Yritykset

Kunta luovuttamassa Kesko Oyj:lle aiottua enemmän maata Ilvesvuoren yritysalueelta

21.2.2022

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kesko Oyj:lle luovutetaan yhteensä yli 714 000 m2 Ilvesvuori Pohjoisen yritysalueelta. Alueella olisi rakennusoikeutta noin 314 265 k-m2 ja luovutuksen hinnaksi tulisi 15 713 256 euroa.

Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2021 luovuttaa Kesko Oyj:lle yhteensä noin 571 000 m2 kokoiset tilat ja määräalat Ilvesvuoren pohjoiselta alueelta logistiikkakeskuksen tarpeisin. Valtuuston päätöksessä varauduttiin siihen, että luovutettava alue muuttuisi vielä hankkeen suunnittelun ja asemakaavamuutoksen edetessä. Hankkeen edettyä kunnanhallitus päätti maanantaina 21.2.2022 esittää kunnanvaltuustolle, että kunta luovuttaa Kesko Oyj:lle kooltaan noin 714 271 m2:n alueen Ilvesvuori Pohjoisen yritysalueelta. Valtuuston on tarkoitus päättää asiasta 28.2.2022.

”Ilvesvuoreen suunniteltu Keskon logistiikkakeskus on toteutuessaan Nurmijärvelle historiallisen upea asia, joka luo tullessaan elinvoimaisuutta, työpaikkoja ja verotuloja. Esisopimuksessa varauduttiin, että tarvittava maa-ala voi muuttua asemakaavoituksen edetessä, ja nyt on selvinnyt, että logistiikkakeskuksen edellyttämä tarve on aiempia kaavailua suurempi. Kunnanhallitus esittää yksimielisesti, että kunta luovuttaa Keskolle tuon tarvittavan maa-alan”, kunnanhallituksen puheenjohtaja Petri Vaulamo kertoo.

Kaavoitetulle alueelle osoitetaan rakennusoikeutta noin 314 265 k-m2. Luovutuksen hintana käytetään ulkopuolisen arvioijan esittämää hintaa 50 €/k-m2. Rakennusoikeuden muuttuessa myös sen mukaan määräytyvä kauppahinta muuttuu ja luovutuksen hinnaksi tulee 15 713 256 euroa.

Lopullinen kiinteistön kauppa luovutuksesta tehdään, kun esisopimuksessa esitetyt kaupan edellytykset täyttyvät. Uusi esisopimus korvaa aiemman, 22.6.2021 Kesko Oyj:n ja kunnan välille allekirjoitetun esisopimuksen. Uusi esisopimus tulee allekirjoittaa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kunnanvaltuuston asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Kunnanhallituksen kokouksen 21.2. esityslistaan voi tutustua kunnan kotisivuilla.

Takaisin listaukseen