Ajankohtaista

Kulttuuri, Matkailu

Kunta kutsuu taide-, kulttuuri- ja matkailualan toimijoita kehittämään Nurmijärven matkailua

11.1.2022

Nurmijärven kunta kutsuu taide-, kulttuuri- ja matkailualan toimijoita ja muita kiinnostuneita mukaan kehittämään alueen matkailua. Hankkeessa keskitytään työtä ja liiketoimintaa lisäävien matkapakettien tuotteistukseen pohjoisen Nurmijärven alueella.

Tule pohtimaan Rajamäen roolia Nurmijärven identiteettiä sitovana ja sen kyläseutujen matkailupotentiaalin yhteisöllisen kehittämisen kokoavana voimana keskiviikkona 19.1.2022.

Meno-paluu uudelle maalle -hankkeessa kehitetään ja tuotetaan Nurmijärven sekä viiden muun Uudenmaan kunnan alueella paikallisten taide- ja kulttuurialojen sekä matkailualan toimijoiden kanssa kulttuurilähtöisiä ja innovatiivisia matkapaketteja. Kestävän kehityksen mukaiset matkapaketit tuovat työtä ja liiketoimintaa alueelle, kun paikalliset toimijat tuottavat niitä yhteistyössä. Hankeprosessin tuloksena paikallinen taide- ja kulttuuriala elpyy ja vahvistuu osana kehittyvää paikallista ekosysteemiä. Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto sekä mukana olevat kunnat.

Hanketta vetää Interkontti ry ja se työskentelee yhdessä paikallisten toimijoiden ja kunnan kanssa koko hankeprosessin ajan. Vuoden 2021 aikana on tutkittu Nurmijärven vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Matkailupotentiaalin näkökulmasta pohjoisen Nurmijärven alueella on tunnistettu useita matkailun kehittymistä tukevia voimatekijöitä. Määrittelemme osallistavassa prosessissa yhdessä paikallisyhteisön kanssa tuotteet ja palvelut, jotka perustuvat kestävään kehitykseen, yhteisesti jaettuihin arvoihin sekä paikalliseen osaamiseen ja resursseihin. Vuoden 2022 aikana Interkontti ry muotoilee tuotteet ja palvelut ja tuo ne testattavaksi kasvavalle paikalliselle toimijajoukolle. Kehitystyön tuloksena palvelut saadaan tuotantoon vuoden 2022 loppuun mennessä.

Nurmijärven toinen yhteistyöskentely kiinnostuneiden kesken tapahtuu etänä Howspace-työskentelyalustalla keskiviikkona 19.1.2022 klo 8-10. Mikäli haluat mukaan, voit ilmoittaa kiinnostuksestasi sähköpostilla info@interkontti.fi tai suoraan pe 14.1. mennessä tänne 

Interkontti ry on monialainen yhteisö, joka muuttaa vanhan tavan matkustaa sekä muodostaa ihmisten välille todellista vuorovaikutusta.

Takaisin listaukseen