Ajankohtaista

Kaikki

Kunta jakaa kenkien liukuesteitä ikäihmisille kirjastoissa syksystä 2023 alkaen

25.5.2023

Nurmijärven hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessa 23.5.2023, että kunta jakaa jatkossa yli 65-vuotiaille kenkien liukuesteitä. Syksystä 2023 alkaen liikunta- ja hyvinvointipalvelut hankkii liukuesteitä ja jakaa niitä maksutta 65 vuotta täyttäneille kuntalaisille. Kunta haluaa edistää tällä ikääntyneiden aktiivista arkea ja edistää liikkumisen mahdollisuuksia myös hieman haastavina vuodenaikoina. Kysymys on myös ikääntyneiden turvallisuuden edistämisestä ja onnettomuusriskien vähentämisestä.

Kunta on aiemminkin tukenut ikäihmisten liukuesteiden hankintaa, mutta uuden päätöksen tarkoituksena on muuttaa aiempaa käytäntöä asiakasystävällisemmäksi ja joustavammaksi ja ennen kaikkea helpottaa ikäihmisten kannalta liukuesteiden hankintaa. Nurmijärven kunta on korvannut vuodesta 2007 alkaen yli 65-vuotiaille 10 € vuodessa kenkien liukuesteparin hankintaan. Korvaus on maksettu tähän asti korvaushakemuksen perusteella.

Liukuesteiden jako kirjastojen toimipisteissä

Jatkossa liukuesteitä jaetaan kunnan kirjastopalveluiden eri toimipisteissä. Liukuesteitä varataan yksi pari per henkilö ja liukuesteiden hakijan on oltava nurmijärveläinen. Hakijan on todistettava henkilöllisyytensä esimerkiksi Kela-kortilla. Jos joku muu kuin ikäihminen itse tulee noutamaan liukuesteitä, hänellä tulee olla mukana ko. ikäihmisen henkilöllisyystodistus. Liukuesteet on tarkoitettu niille ikäihmisille, jotka eivät ole aiempina vuosina saaneet korvausta kunnalta liukuesteiden hankintaan.

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut koordinoi liukuesteiden jakamisen yhdessä kirjastopalvelujen kanssa ja tiedottaa jakamisen ajankohdista vuosittain syksyllä. Liukuesteiden hankintaan varataan talousarvioon vuosittainen määräraha, jonka perusteella liukuesteitä hankitaan ja jakamisajankohdan puitteissa jaetaan vuosittain niin pitkään kuin niitä riittää.

Takaisin listaukseen