Ajankohtaista

Päätöksenteko, Valtuusto

Kunnanvaltuusto kokoontui kesätauon jälkeen – lue valtuuston päätökset 23.8.2023

23.8.2023

Syyskauden ensimmäinen kunnanvaltuusto hyväksyi rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet sekä takaus- ja antolainaustoiminnan periaatteet. Lisäksi valtuusto käsitteli kolme eronpyyntöä luottamustehtävistä ja nimesi uudet jäsenet eronneiden tilalle. Videotallenne valtuuston kokouksesta on katsottavissa kunnan kotisivuilla

”Syksyn ensimmäinen kokous sujui hyvin ja mallikkaasti varsin kohtuullisessa ajassa ja hyvässä hengessä. Valtuustosalissa käytettiin hyviä ohjaavia puheenvuoroja taloudellisten periaatteiden linjauksista. Muun muassa Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (NUUKA) työ tulee jatkumaan, joten työläs syksy ja vaikeita päätöksiä on tulossa, mutta kokous todisti jälleen, että meillä on valtuustossa hyvä yhteishenki ja yhteinen tahtotila vastata näihin haasteisiin”, kommentoi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen.

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä muistutti ajankohtaiskatsauksessaan, että poliittinen ohjausryhmä on jatkanut työskentelyään 0,9 miljoonan euron vajeen paikkaamiseksi ennen ensi vuoden talousarviopäätöksiä 15.11.2023.

”Esityksen sisällöstä tiedotetaan välittömästi, kun poliittisen ohjausryhmän esitys on valmis”, Mäkelä kertoi.

Valtuusto hyväksyi rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet sekä valtuutti talousjohtajan tekemään tarvittaessa tekniset korjaukset ja päivittämään hallintosääntöön tai konserniohjeeseen liittyvät muutokset näihin periaatteisiin.

Rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteiden tarkoituksena on luoda yhtenäinen toimintatapa kunnan rahatoimen hoitoon ja riskienhallinnan periaatteiksi, jotka linjaavat tulevia laina-, suojaus- ja sijoituspäätöksiä.

Valtuusto hyväksyi takaus- ja antolainaustoiminnan periaatteet

Valtuusto hyväksyi takaus- ja antolainaustoiminnan periaatteet sekä valtuutti talousjohtajan tekemään tarvittaessa tekniset korjaukset ja päivittämään hallintosääntöön tai konserniohjeeseen liittyvät muutokset näihin periaatteisiin.

Nurmijärven kunnan takaus- ja antolainaustoiminnan periaatteet -asiakirjan tavoitteena on määritellä ne periaatteet, joiden perusteella takaus- ja antolainapäätökset konsernissa arvioidaan yleisellä tasolla ja joihin päätösten valmistelu perustuu. Nurmijärven kunnalla ei ole aiemmin ollut takaus- ja antolainaustoimintaan liittyviä kirjallisia periaatteita.

Ero luottamustehtävästä Vierelälle, tilalle Pirkkala

Kunnanvaltuusto myönsi eron Markku Vierelälle (PS) Nurmijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton takia.

Valtuusto totesi, että keskusvaalilautakunnan nimeää uuden varavaltuutetun Perussuomalaisten valtuustoryhmään. Kunnanvaltuusto nimesi Markku Vierelän tilalle uudeksi jäseneksi kunnanhallitukseen Kimmo Pirkkalan.

Ero luottamustehtävästä Auralle, tilalle Sairanen ja Rantanen

Kunnanvaltuusto myönsi eron Tommi Auralle (SDP) Nurmijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton takia.
Kunnanvaltuusto nimesi Tommi Auran tilalle uudeksi jäseneksi hyvinvointilautakuntaan Esa Sairasen ja varajäseneksi Erkki Rantasen.

Ero luottamustehtävästä Rädylle, tilalle Lompolo ja Diakite

Kunnanvaltuusto päätti myöntää Virpi Rädylle (KOK) eron elinvoimalautakunnan jäsenyydestä. Räty pyysi eroa elinvoimalautakunnan jäsenyydestä tultuaan valituksi kunnanhallituksen puheenjohtajaksi. Perusteena se, että kunnanhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksissa.

Valtuusto valitsi Virpi Rädyn tilalle elinvoimalautakunnan jäseneksi Kirsi Lompolon ja varajäseneksi Jaana Diakiten.

Valtuuston striimaus toteutettiin omana työnä

Valtuuston kokous oli perinteiseen tapaan katsottavissa suorana kunnan verkkosivuilla ja jälkikäteen tallenteena. Kunnan viestintä- ja markkinointipalvelut toteuttivat striimauksen ensi kertaa omana työnä.

”Muutoksen tarkoituksena on hakea kustannussäästöjä kunnalle ilman, että vähennämme valtuuston kokouksiin liittyvää viestintää”, sanoo viestintäpäällikkö Teemu Siltanen.

Valtuuston päätökset 23.8.2023

Rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet, hyväksyttiin pohjaesityksen mukaan

Takaus- ja antolainaustoiminnan periaatteet, hyväksyttiin pohjaesityksen mukaan

Eron myöntäminen Markku Vierelälle luottamustehtävistä ja täydennysvaali

Eron myöntäminen Tommi Auralle luottamustehtävistä ja täydennysvaali

Eron myöntäminen Virpi Rädylle elinvoimalautakunnan jäsenyydestä ja täydennysvaali

 

Takaisin listaukseen