Ajankohtaista

Kunnanjohtajan blogi

Kunnanjohtajan blogi 9.12.2022 – Harrastusiltapäivien ilmoittautuminen käynnissä

9.12.2022

Valmentaja Henrik Dettman kirjoitti HS kolumnissaan 3.12. ”Jos tahdomme 2040-luvun suomalaisten aikuisten kokevan, että heistä on välitetty ja heitä on rohkaistu kasvamaan parhaiksi versioiksi itsestään, on meidän remontoitava suomalainen peruskoulu- ja harrastusjärjestelmä perinpohjaisesti.” Hän esittää yhdeksi ratkaisuksi ns. ”yhden lähdön koulun”, joka yhdistäisi koulutyön, aamu- ja iltapäiväkerhot sekä harrastustoiminnan. ”Se olisi laaja yhteishanke, jonka takana olisivat koulutoimi, kunnat ja kolmannen sektorin toimijat. Maailman parhaat opettajat, valmentajat ja ohjaajat pitäisivät huolen opetussuunnitelmaan kirjoitettujen oppisisältöjen ja lasten ja nuorten päivittäisten liikunnantarpeen täyttämisestä sekä siitä, että lapset pääsevät kokeilemaan ulottuvuuksiaan myös taideaineiden parissa.”

Dettman kuvaa hyvin sitä kehitystyötä, joka Nurmijärvellä on jo osittain kokeilussa. Nurmijärven kunta on nimittäin ollut jo jonkin aikaa mukana harrastamisen Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Nurmijärvellä peruskouluikäiset pääsevät lukuvuoden aikana osallistumaan maksutta erilaisiin harrastuskerhoihin koulupäivän jälkeen. Tällä viikolla saadaan syksyn toinen kerhojakso päätökseen ja 14.12. alkaen voi ilmoittautua mukaan tammikuussa alkaviin kerhoihin.

Kerhoja toteutetaan pääsääntöisesti neljässä 7 viikon jaksossa, joissa kerhot kiertävät eri kouluilla. Tämä mahdollistaa useammalla oppilaalle kokeilumahdollisuuden erilaisiin harrastusvaihtoehtoihin. Lähes kaikkia harrastusiltapäivän kerhoja voi harrastaa kunnan alueella sitten tavoitteellisemminkin, jos harrastuskärpänen sattuu puraisemaan. Kyselyiden perusteella syksyn aikana entistä useampi lapsi, jolla ei ole säännöllistä viikoittaista harrastusta, on osallistunut näihin maksuttomiin harrastusiltapäivän kerhoihin omalla koululla.

Kerhovaihtoehdoissa on valittavissa mm. erilaisia liikuntakerhoja, kuvataidetta, mangaa, käsitöitä, tanssia, koodausta, e-sportia. Kuluvan lukuvuoden aikana kerhoja pidetään aikaisempaa enemmän kyläkouluilla, jotta mahdollisimman monella olisi osallistumisen mahdollisuus harrastuskerhoihin koulupäivän jälkeen. Kerhovaihtoehdot ja ilmoittautumislinkit löytyvät tutusta osoitteesta bit.ly/Harrastusiltapäivä

Toiminnan päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Toimintaan saadaan vuosittain haettavaa OKM:n avustusta, joka mahdollistaa toiminnan laajuuden ja resurssit. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Lukukauden kerhotarjonnassa painopiste on aikaisempaa enemmän kyläkouluille suunnatuissa kerhoissa. Tästä johtuen päätaajamien kerhotarjonnassa on viime vuotta hieman vähemmän kerhoja.

Paikallinen koordinaatio ja yhteistyö opistojen, seurojen, yrittäjien ja kunnan oman henkilöstön kanssa mahdollistavat laadukkaan toiminnan toteuttamisen.

Kokemukset harrastusiltapäivistä ovat olleet erittäin positiivisia ja toivottavaa olisi, että kehitystyö johtaisi pysyvämpiin ja laajamittaisempiin ratkaisuihin, jolle saataisiin myös valtiolta pysyvä rahoitus. Seuraavaa hallitusohjelmaa laadittaessa lasten arki toivottavasti nousee fokukseen. Myös kuntien rahoituksessa painotukseen tulisi ottaa vahvemmin lapset ja nuoret nyt kun hyvinvointialueiden kautta valtio ottaa hoidettavakseen ikääntyneiden kustannukset.

Takaisin listaukseen