Ajankohtaista

Kunnanjohtajan blogi

Kunnanjohtajan blogi 4.3.2022 – Tietyöt puhuttavat

4.3.2022

Tämä talvi on jälleen ollut runsasluminen ja säät ovat vaihdelleet nopeastikin. Monenlaisia haasteita on ilmennyt teiden kunnossa, ja kunnossapitoon liittyen tullut paljon yhteydenottoja ja kysymyksiä.

Talvi jatkuu sääennusteiden mukaan nyt jo keväisempänä, mutta tienhoidon haasteet jatkuvat edelleen. Lumimassojen sulaminen aiheuttaa tulvimista, liukkautta, routavaurioita ja öiset pakkaset aiheuttavat omat haasteensa.

Teemme parhaamme, jotta liikkuminen ja asiointi sujuisivat. Samaa edellytämme toki myös urakoitsijoiltamme.

Tietöiden järjestys on se, että kunnan ja urakoitsijoiden resurssit kohdentuvat ensin pääväylien ja kevyenliikenteen väylien aukipitämiseen, ja vasta niiden jälkeen on asuntokatujen vuoro. Jos lumimyräkkä tai muu liikennettä haittaava sääilmiö on pitkäkestoinen tai esimerkiksi lumi sulaa teille nopeasti sohjoksi, kalusto joutuu auraamaan pidemmän aikaa pääväyliä ja kevyenliikenteen väyliä.

Aurausta suoritetaan määriteltyjen luokittelujen mukaan seuraavasti:

Kadun luokitus Arkisin/lumimäärä Viikonloppuisin/lumimäärä Toimenpideaika tarpeen syntymisestä
1 4 cm 6 cm 4 h (klo 7 mennessä)
2 8 cm 10 cm 6 h
3 10 cm 10 cm 10 h

 

Poikkeuksellisen voimakkaan lumisateen aikana (yli 10 cm 6 tunnin aikana) voivat aurauksen aloituskynnykset lumimäärät ylittyä kaduilla, koska kunnossapitokalustoa ei ole mitoitettua pahimpia lumimyrskyjä varten.

Tilanne on ollut tänä talvena erityisen haastava siksi, että lunta on tullut lyhyen ajan sisään todella paljon. Tämä on aiheuttanut haasteita erityisesti Klaukkalan ja Lepsämän alueurakan osalta.

Klaukkalan ja Lepsämän alueurakkaa hoitaa vuosien 2021-2026 ajan Alltime Oy. Urakoitsijan kalusto ei ole mitoitettu tämän kaltaisen talven haasteita varten.

Kun pääpaino kunnossapidossa on kunnossapitoluokan I mukaisten katujen kunnossapidossa, alempien kunnossapitoluokkien katujen kunnossapito väistämättä kärsii. Katujen varsilla lumitila on monin paikoin loppunut ja sitä ei kunnan  tai kiinteistöjen vastuulla olevista kohteista ole ehditty ajamaan pois ja näin kadut alemmissa kunnossapitoluokissa ovat muuttuneet kapeiksi.

Urakoitsijalle on annettu kirjallinen muistutus 22.2.2022. Sopimuksen sanktiomenettelyyn kuuluvat kirjallisen muistutuksen lisäksi sakko, urakoitsijan edustajan vaihto ja urakkasopimuksen purku.

Solmu-palautekanava on osoittautunut hyväksi tavaksi palautteen antamiseen. Palautetta on tullut runsaasti ja vaikka kanava on aika-ajoin ruuhkautunut, keskimääräinen vastausaika palautteisiin on ollut 1,6 päivää. Esimerkkinä marras-helmikuun palautteet ja osuus, mikä niistä on ratkaistu:

  • Marraskuussa palautteita 33, joista ratkaistu 28
  • Joulukuussa palautteita 21, joista ratkaistu 19
  • Tammikuussa palautteita 84, joista ratkaistu 75
  • Helmikuussa palautteita 280, joista ratkaistu 262

Kunnan kiinteistöjen pihojen hoidossa on niin ikään ollut haasteita. Palvelutuottajamme kiinteistöjen osalta ovat L&T Kiinteistöhuolto Oy ja Asme Tiimi Oy. Palvelut sisältävät kiinteistöjen ympärivuotisesti tehtävät ulkoalueiden hoitotyöt ja erikseen tilattavana läjitettyjen lumien pois kuljettaminen ja niiden lastaaminen.

Kiinteistöjen piha-alueet jaetaan kahteen hoitoluokkaan. Auraus aloitetaan hoitoluokassa A1, kun lumen tai sohjon paksuus ylittää 30 mm. Hoitoluokassa A2 aloituskynnys on 50 mm. Liukkaudentorjuntaa suoritetaan niin usein, että hoidettavaksi sovitut alueet ovat turvallisia. Sopimukseen kuuluvia reklamaatioita on L&T:lle annettu helmikuun aikana toista sataa ja rahallisia sanktioita 15 kpl. Asme Tiimille reklamaatioita on helmikuun loppuun mennessä annettu noin 30 kpl.

Teiden varsille väärin pysäköidyt, etenkin raskaat ajoneuvot ovat myös vaikeuttaneet, sekä hidastaneet katujen ja teiden, sekä myös joidenkin koulujen ja päiväkotien pihojen aurausta. Poliisi on pyynnöstä lisännyt pysäköinnin valvontaa ja ajoneuvojen omistajiin on myös oltu suoraan yhteyksissä. Kunnan saamien palautteiden mukaan erityisesti Klaukkalassa on ilmennyt ongelmia autojen pysäköinnissä.

Kiitos kaikille palautetta antaneille ja yhteyttä ottaneille. Palaute on arvokasta paitsi ongelmakohtien havaitsemisen kannalta, myös siitä näkökulmasta, että sen perusteella voimme kehittää toimintaamme.

Outi

 

 

 

Takaisin listaukseen