Ajankohtaista

Kunnanjohtajan blogi

Kunnanjohtajan blogi 29.9.2023 – Tehdään iästä numero

29.9.2023

Vanhustenpäivä on tullut vanhusikään ja sitä vietetään nyt jo 70. kerran. Tällä kerralla teema kehottaa tekemään iästä numeron. Ajatus on, että ikäihmiset nousevat näkyvämmin esiin ja kuuluviin. Suomalaiset elävät yhä pidempään ja entistä terveempinä. Vanhustyön keskusliiton tavoite on, että Suomesta rakennetaan pala kerrallaan ikääntymisen mallimaa.

Nurmijärveläiset ovat jo usean vuoden ajan ikääntyneet tilastollisesti huomattavasti hitaammin, kuin suomalaisissa kunnissa keskimäärin. Tämä johtuu siitä, että vaikka meilläkin ikäännytään, meille edelleen syntyy paljon lapsia. Tänäkin vuonna Nurmijärvellä on elokuun loppuun mennessä syntynyt jo 281 lasta – enemmän kuin muissa Keski-Uudenmaan kunnissa.

Ikääntyneet ovat Nurmijärvellä kuitenkin tällä hetkellä ja tulevina vuosina voimakkaimmin kasvava väestöryhmä. Yli 75-vuotiaiden määrän ennustekäyrä nousee tasaisessa 45-asteen kulmassa. Vuoteen 2040 mennessä yli 75-vuotiaiden määrä lähes tuplaantuu.

 

Ikääntyneen väestön suhteellinen lisääntyminen haastaa meitä jatkossa huolehtimaan entistäkin paremmin siitä, että erilaisia ikäihmisille sopivia asumisen muotoja ja palveluita on kunnassamme saatavilla. Tämä tarkoittaa, että entistäkin aktiivisemmin on huolehdittava, että vuoropuhelu ikäihmisten kanssa toimii ja toiveet kuullaan sekä julkisten palveluiden tuottajien, että yksityisten palveluiden tuottajien suunnissa.

Onneksi Nurmijärvellä on aktiivinen vanhusneuvosto, useita ikäihmisten yhdistyksiä, sekä aktiivisia ikäihmisiä, mikä takaa edellytykset hyvälle vuoropuhelulle.

Vanhustenpäivä aloittaa Vanhustenviikon, jota on puolestaan vietetty vuodesta 1971 lähtien. Vanhustenviikon kampanjallaan Vanhustyön keskusliitto kannustaa kuntia, yhteisöjä ja organisaatioita järjestämään tapahtumia ja toimintaa ikääntyneille ihmisille ympäri Suomen. Nurmijärvellä vanhusten viikon pääjuhlaa vietetään 2.10. klo 13-15 Klaukkalan kirkossa. Tilaisuuteen ovat kaikki lämpimästi tervetulleita!

Outi

Takaisin listaukseen