Ajankohtaista

Kunnanjohtajan blogi

Kunnanjohtajan blogi 25.3.2022 – Yhteinen matka kohti paremman arjen ilmiötä on alkanut

25.3.2022

Kunnan strategiatyö saatiin päätökseen keskiviikkona valtuustossa ja on aika siirtyä toteuttamisvaiheeseen. Lämmin kiitos kaikille strategiatyöhön sen eri vaiheissa osallistuneille. Vuoropuhelun pohjalta nousi esiin, että juuri arki on se asia, johon panostuksia toivotaan. Sujuvuus, tarkoituksenmukaisuus, saatavuus jne. Tästä tiivistyi parempi arki ja lopputuloksena strategian suuntaviitta osoittaa kohti paremman arjen ilmiötä.

Tavoitetta lähdetään toteuttamaan kolmen teemakokonaisuuden kautta, jotka puolestaan jakautuvat painopisteisiin ja sitä kautta käytännön toimenpiteisiin. Teemakokonaisuudet ovat:

 1. Hyvinvoiva Nurmijärvi
  • panostetaan vaikuttaviin ja oikea-aikaisiin peruspalveluihin
  • toimitaan eri yhteisöjen aktivoijina ja erilaisen toiminnan mahdollistajana
 2. Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärvi
  • huolehditaan asuinympäristöjen kehittämisestä
  • tavoitellaan hallittua väestönkasvua
 3. Elinvoimaisten elinkeinojen Nurmijärvi
  • kasvatetaan työpaikkaomavaraisuutta
  • edistetään matkailun kehittymistä

Tekemisen tapa ja henki – eli ns. ”talon tavat” on määritelty toimintaperiaatteissa. Ne näkyvät kulttuurissamme ja tekemisessämme päivittäin ja kertovat siitä, mille periaatteille toiminta, päätökset ja kehitys rakentuvat.

Toimintaperiaatteitamme ovat asukas- ja asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja rohkeus.

Asukkaat ja asiakkaat ovat tekemisen pohja. Kaikki lähtee siitä, että tunnemme asukkaamme ja heidän palvelutarpeensa muuttuvassa maailmassa. Toimimme vuorovaikutteisesti viestimällä aktiivisesti ja ennakoiden kunnan toiminnasta, sekä osallistamalla merkittävissä asioissa kuntalaisia ja muita sidosryhmiä. Toimimme mahdollistajana erilaisille toiminnoille ja toimijoille.

Vastuullisuus kertoo puolestaan siitä, että tarkastelemme asioita kokonaisvaltaisesti ja päätöksemme ovat aikaa kestäviä ja kunnan kokonaisedun mukaisia. Toimimme resurssiviisaasti ja saatamme kunnan talouden tasapainoon. Huomioimme myös ympäristö- ja ilmastonäkökulmat toiminnassamme. Työnantajana huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja työnteon edellytyksistä.

Rohkeus puolestaan kertoo uudistumisesta, haasteita pelkäämättömästä asenteesta, sekä siitä että puolustamme etujamme. Nurmijärvellä on tähänkin asti ollut rohkeaa otetta edelläkävijyyteen. Tästä on monia esimerkkejä esimerkiksi sivistystoimen puolella mm. alkuluokkatoiminnan kehittämisessä. Rohkeus tekee meistä ketteriä. Ennakoimme ja mukaudumme. Uskallukseen uusien toimintamallien kehittämisessä kannustetaan. Edunvalvonta eri verkostoissa on Nurmijärveläisille tuttua ja sitä jatketaan tarmokkaasti tulevaisuudessakin.

Strategiatyö on tuonut tekemiseen yhteishenkeä ja auttanut yhteisen ymmärryksen luomiseen. Suunta on selvä ja reppu pakattu. Tuntuu, että olemme entistä valmiimpia voittamaan esteet ja hyödyntämään mahdollisuudet yhteisellä matkallamme.

Tehdään yhdessä Nurmijärvestä paremman arjen ilmiö.

Outi

Takaisin listaukseen