Ajankohtaista

Kunnanjohtajan blogi

Kunnanjohtajan blogi 19.5.2023 – Kolmelle terveysasemalle on perusteet jatkossakin

19.5.2023

Nurmijärvi on yksi harvoista Suomen kasvukunnista. Kunnassamme poikkeuksellista on myös se, että syntyvyys on kuolleisuutta korkeampi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö meillä ikääntyvien määrä jatkuvasti kasvaisi – myötäileehän väestögraafimme kuitenkin isossa kuvassa valtakunnallista linjaa.

Nurmijärven päätaajamien väestö jakaantuu siten, että jokaisen päätaajaman väkiluku ylittää kirkkaasti Suomen kuntien väestömäärän mediaanin, joka on 5879.

Kunnallemme tyypillinen piirre on myös se, että meillä ei ole yhtä selkeää keskustaa, vaan kaikki kolme päätaajamaa muodostavat omat itsenäiset keskustansa ja niiden väliset etäisyydet ovat niin pitkiä, ettei asiointia taajamien välillä hoidu ilman jonkin sortin kulkuneuvoa.

Taajamien kasvupyrähdykset ovat vaihdelleet sen mukaan, mistä kulloinkin on ollut tontteja saatavilla. Jo pidempään kasvun ykkönen on ollut Klaukkala. Heinojan alueiden vielä odottaessa myyntikuntoon valmistumista, Rajamäki on noussut tämän hetken kakkossijalle. Odotettavissa kuitenkin on, että lähivuosina kasvua kohdistuu enenevässä määrin myös Nurmijärven kirkonkylälle.

Kasvu alueellemme on seurausta luonnollisesta väestöliikkeestä, joka on tapahtunut jo vuosikymmeniä, väestön siirtyessä kohti pääkaupunkiseutua. Tämän trendin on ennustettu jatkuvan saman tahtisena ainakin tulevat 40 vuotta. Useat alueellamme toimivat yritykset ovat laajentaneet ja laajentamassa toimintaansa ja myös uusia, suuriakin työnantajia on tulevaisuudessa sijoittumassa Nurmijärvelle, mikä lisää entisestään väestöliikettä kuntaamme.

Tämä kaikki johdannoksi sille, että väestöpohjamme antaa kaikki perusteet säilyttää tulevaisuudessakin terveyspalvelut kaikissa kolmessa päätaajamassa Nurmijärvellä.

Kaikilla terveysasemilla on myös omanlaisensa erityispiirteet, jotka perustelevat sitä, miksi niillä on tarvetta myös tulevaisuudessa. Klaukkalan terveysasemapalveluille olisi jo nykyisellään laajenemisen tarvetta. Nykyisiä kiinteistöjä kehittämällä olisi mahdollista lisätä palveluiden synergiaa ja ilmeisesti myös monipuolistaa tarjontaa. Kirkonkylässä puolestaan on juuri valmistunut mittava remontti. Pääterveysasemamme osastotoimintoineen, röntgeneineen ja muine erityispalveluineen on monipuolinen kokonaisuus, joka sinällään jo perustelee itse itsensä. Rajamäki puolestaan on uusin ja tiloiltaan henkilökunnan puolesta kehutuin. Terveysasema on yhdessä kerroksessa ja kulku sinne on esteetöntä. Myös asiointi esimerkiksi sängyn tai paarien kanssa on helppoa ja Rajamäkeä käytetäänkin, esimerkiksi hammashoidon osalta tämän tyyppisissä asiointitarpeissa. Rajamäellä on myös tällä hetkellä erittäin voimakkaasti kasvava neuvola-asiakkaiden määrä ja tässä asiakasryhmässä asiointia tapahtuu usein ja se tapahtuu paikan päällä.

Keusoten hyvinvointialueen johto kävi tällä viikolla tutustumassa Nurmijärvellä sijaitseviin terveysasemiin, sekä kuntamme asukasrakenteeseen ja kehitysnäkymiin. Kuntaa terveyspalveluiden sijainti kiinnostaa ensisijaisesti asukkaiden palveluiden näkökulmasta. Toinen tärkeä syy on se, että Keusoten käyttämät terveyskeskukset ovat Nurmijärven kunnan omistuksessa ja vuokrasopimusten irtisanomisaika on vain 6kk. Jatkon kannalta kaikkien etu on, että vuokrasopimukset saadaan riittävän pitkiksi. Olemme myös kiinnostuneita neuvottelemaan kiinteistöjen myynnistä – ensisijaisesti toki hyvinvointialueelle, mutta myös muut vaihtoehdot tulevat kyseeseen.

Keusote on ilmoittanut valmistelevansa palveluverkkopäätöksiä, jotka tulevat lehtitietojen mukaan poliittiseen päätöksentekoon syksyllä. Toivottavasti päätöksiä tehdään monipuolisen tietämyksen ja pitkäjänteisen kokonaisarvion pohjalta. Nurmijärven kunnan väestöennusteet ja tiedot kyliemme asukasjakaumista jne. ovat hyvää pohjatietoa. Päättäjien kannattaa myös käydä tutustumassa toimipisteisiin paikan päällä, ennen lopullisia päätöksiä.

Outi

Takaisin listaukseen