Ajankohtaista

Kunnanjohtajan blogi

Kunnanjohtajan blogi 10.2.2023 – Mistä syntyy vetovoimainen Kirkonkylä?

10.2.2023

Parhaillaan työstetään Nurmijärven Kirkonkylän kehittämissuunnitelmaa. Idea on, että tehtävien liikenteen, pysäköinnin ja kaupallisten toimintojen taustaselvitysten lisäksi keräämme kuntalaisten, yrittäjien ja päättäjien näkemyksiä siitä, minkä pitäisi muuttua ja miten, sekä mikä ei saisi muuttua.

Tavoitteena on hyvänmielen, houkutteleva ja palveleva kokonaisuus, johon on helppo tulla ja jossa viihtyy.

Ensimmäiset tilaisuudet asukkaille ja yrittäjille on jo järjestetty ja nyt on vaihe, jossa kuntalaiset voivat osallistua nettikyselyn kautta, joka on avoinna ​ 1.-15.2.2023. >> Vastaa kyselyyn!

Nettikysely toteutetaan Idea Wall -kyselynä, joka toimii ilmoitusseinän tavoin. ”Lisää idea” -painikkeen takaa avautuu ikkuna, josta pääset kirjoittamaan uuden ajatuksen tai idean. Anna ajatuksellesi otsikko ja kirjoita sille tarkempi kuvaus. Valitse vielä aihealue, jonka alle kirjoituksesi sopii parhaiten. Tallentamalla julkaiset ajatuksesi seinälle. Kaikki seinälle jätettävät ideat ja kommentit ovat nimettömiä, eikä niitä voida jäljittää. Omien ajatusten kirjaamisen lisäksi kukin voi tykätä ja kommentoida muiden kirjoituksia.

Jos mietit miten pääsisit alkuun, tässä muutama idea. Voit kertoa huomioita nykytilasta: mikä on arvokasta ja mikä taas kaipaa kehitystä, tai esittää toiveita ja ideoida uutta. Suosi tiivistä ja ytimekästä kirjoitustapaa. Kannattaa lukea ensin läpi muiden kirjoitukset, mikäli joku on jo avannut keskustelun sinua mietityttävästä aiheesta. Kannattaa myös kirjata eri ideat ja kommentit yksitellen erillisiin kirjauksiin, jolloin tykkäykset ja kommentit kirjoitukseesi liittyen pysyvät selkeästi aiheessa.

Jos netin käyttö on sinulle hankalaa, voit vastata kysymyksiin myös sähköpostilla (kunta@nurmijarvi.fi) tai vaikka perinteisellä kirjepostilla (Kirkonkylän kehittäminen / Nurmijärven kunta / PL 37/ 01901 Nurmijärvi). Yhdenvertaisuuden turvaamiseksi olemme järjestäneet erillisen kuulemistilaisuuden henkilöille, joilla ei ole nettiä ja käymme erikseen vuoropuhelua vanhusneuvoston kanssa. Alla kysymykset tiedoksi heille, jotka haluavat vastata sähköpostilla tai perinteisellä kirjepostilla:

 1. Viheralueet ja luonto
 • Koetko nykyiset Kirkonkylän viheralueet riittäviksi?
 • Mitä Kirkonkylän viheralueita käytät?
 • Mistä syystä käytät juuri kyseistä viheraluetta ja miten?
 • Ovatko käyttämäsi viheralueet helposti saavutettavissa?
 • Vastaavatko nykyiset viheralueet sisällöltään sitä mitä viheralueelta odotat?
 • Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, niin mitä tekijöitä mielestäsi puuttuu alueen viheralueilta ja minkä tyyppisiä viheralueita kaipaat Kirkonkylän alueelle?
 • Mitä luontoalueita käytät, miten ja mistä syystä?
 • Ovatko luontoalueet helposti saavutettavissa?
 1. Palvelut, elinkeinot ja tapahtumat
 • Mitkä nykyiset palvelut koet tärkeiksi?
 • Mitä palveluita Kirkonkylän alueelta puuttuu?
 • Mitkä tekijät koet tärkeiksi alueen elinvoiman säilymisen/kehittymisen kannalta?
 • Mitkä tekijät alueella voisivat houkutella matkailijoita?
 • Mitä paikat ovat tärkeitä tapahtumien kannalta, ja miten näitä voisi kehittää?
 1. Liikkuminen, reitit ja pysäköinti
 • Milla kulkumuodolla yleisimmin saavut alueelle ja miten yleisimmin liikut alueen sisällä?
 • Mitkä reitit ja yhteystarpeet koet tärkeimmiksi a) alueelle saapumisessa b) alueen sisällä:
  • Kävellen
  • Pyörällä
  • Autolla
  • Joukkoliikenteellä
 • Mikä on mielestäsi pysäköinnin nykytila ja miten kehittäisitte pysäköintiä?
  • Autopysäköinti
  • Pyöräpysäköinti
  • Liityntäpysäköinti
 1. Täydennysrakentaminen, arkkitehtuuri ja asuminen
 • Millaista asumista Kirkonkylän keskustaan kaivataan?
 • Mihin sijoittaisit täydennysrakentamista? Mitkä alueet tulisi säilyttää nykyisellään?
 • Keille aluetta suunnitellaan, mitkä ovat tärkeitä kohderyhmiä?
 • Millainen kaupunkikuva ja rakentamisen mittakaava alueella tulisi tulevaisuudessa olla?
 • Mitkä olemassa olevat kohteet/tai kokonaisuudet ovat tärkeitä Kirkonkylän kaupunkikuvan kannalta?
 1. Alueen ja paikan henki, Kirkonkylän ominaispiirteet
 • Millainen on mielestäsi Kirkonkylän identiteetti ja millaiset sen ominaispiirteet?
 • Mitkä ovat alueen tärkeimmät arvot nykyisin?
 • Missä on eniten kehitettävää? Mitkä ovat ongelmakohdat?
 • Millainen toivoisit alueen luonteen olevan tulevaisuudessa?
 • Mitkä ovat erityisen viihtyisiä paikkoja alueella ja miksi?

Toivottavasti mahdollisimman moni innostuu arvokkaan Kirkonkylämme kehittämisestä!

Outi

Takaisin listaukseen