Ajankohtaista

Jätehuolto, Päätöksenteko

Kunnanhallitus: Nurmijärveläisten jätteenkuljetuksen hoitaminen siirtyy Kiertokapulalle

10.8.2021

Nurmijärven kunnanhallitus päätti siirtää Nurmijärven jätteenkuljetukseen liittyvän toteuttamisvastuun ja kilpailuttamistehtävän Kiertokapula Oy:lle. Vastaavanlainen päätös on tehty aikanaan kaikissa muissakin osakaskunnissa. Tulevaisuudessa kuntalaisten ei tarvitse enää hankkia jätekuljetusta itse. Kilpailutuksen valmistelu käynnistyy välittömästi – vaikutukset näkyvät kuntalaisten arjessa arviolta reilun vuoden kuluttua.

Kunnanhallitus päätti eilen 9.8., että Nurmijärven kunnan alueella jätteenkuljetuksen toteuttamisvastuu ja kilpailuttamistehtävä siirretään Kiertokapula Oy:lle. Kunnanhallitus painotti hyväksymässään ponsiesityksessä kunnan tahtotilan olevan, että jätekuljetuksen urakka-alueet muodostetaan sen kokoisiksi, että myös pienet yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin. Päätöksen jälkeen Kiertokapulan kaikki 13 osakaskuntaa ovat tehneet Kiertokapulan kanssa sopimuksen jätteenkuljetusten järjestämisestä.

Vaikutukset kuntalaisille

Jätteenkuljetusten hankinnassa kunnan tavoitteena on, että kaikki kuntalaiset saavat hyvää ja tasapuolista palvelua mahdollisimman edullisesti. Uudessa järjestelmässä yksittäisillä kotitalouksilla ei ole enää sopimusta jätehuoltoyrityksen kanssa, vaan asiakassuhde muodostuu suoraan Kiertokapulaan. Oletettavaa on, että uudistuksen myötä keskimääräinen jätekuljetuksen hinta alenee. Jätteenkuljetuksiin liittyvä asiakaspalvelu hoituu kilpailutuksen jälkeen Kiertokapulan kautta.

Kotitalouksien muovipakkausjätteiden kuljetus vähintään viiden asunnon taloyhtiöissä on tulossa kunnan järjestettäväksi viimeistään 31.5.2022. Tulevaisuudessa useiden kuntalaisten jätteiden kierrätys siis helpottuu, kun pakkausmuoviroskia ei tarvitse kuljettaa kierrätysastiaan Rinki-ekopisteelle. Myös biojätteen kuljetus kilpailutetaan uudelleen.

Päätös tehostaa ja synnyttää synergiaetuja

Päätöksen myötä Nurmijärvellä jätteenkuljetus on järjestetty samalla tavoin kuin muillakin Kiertokapulan jäsenkunnilla. Kiertokapula on aikanaan perustettu hoitamaan kunnan vastuulle kuuluvia jätehuollon tehtäviä sekä jätelakiin perustuvia tehtäviä. Kunnanhallituksen päätöksessä todetaan, että jätteenkuljetus on samanlaista operatiivista ja samaan palvelukokonaisuuteen liittyvää toimintaa kuin muu jätehuoltotoiminta, joita Kiertokapula jo tuottaa kunnalle. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa kunnan vastuulla olevien jätteiden vastaanotto ja käsittely sekä ohjaaminen hyötykäyttöön.

Kunnan näkökulmasta yhteistyön kehittäminen Kiertokapulan kanssa synnyttää synergiaetuja. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan jätteenkuljetusten kilpailutustehtävän ja toteuttamisvastuun siirtäminen kunnalta Kiertokapulan tehtäväksi on perusteltua muun muassa yhtiön osaamisen, resurssien ja valmiiden järjestelmien näkökulmasta. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi palvelujen laadun ja riskien hallinta erilaisissa olosuhteissa, suurten volyymien tuoma kokonaisetu, kehittämisresurssit. Lisäksi Kiertokapulan kilpailuttamasta jätteenkuljetuksesta on saatu hyviä kokemuksia muissa jäsenkunnissa.

Jätehuollon kilpailutus
Kunnanhallituksen päätöksen myötä jätteenkuljetusten kilpailutus Nurmijärvellä siirtyy Kiertokapulan tehtäväksi. Ensimmäisessä vaiheessa kilpailutetaan seka-/kuivajätteen ja biojätteen kuljetukset ja valmistaudutaan pakkausmuovin keräykseen. Asumisessa syntyvien lietteiden kuljetuksista puhdistamolle huolehtivat jatkossakin asukkaat itse.

Prosessi kilpailutuksen valmistelujen käynnistämisestä jätteenkuljetusten alkamiseen kestää arviolta noin vuoden. Kiertokapula tiedottaa tarkemmin kilpailutuksen aloittamisesta, ja kilpailutukseen voivat osallistua kaikki alan toimijat. Asukkaille tai isännöitsijöille tiedotetaan hyvissä ajoin jätteenkuljetuksen muutoksista, kun tarkka aikataulu on tiedossa.

Kiertokapula hoitaa Nurmijärven kunnan jätehuoltoa
Kiertokapula hoitaa Nurmijärven kunnan jätehuoltoa
Takaisin listaukseen