Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko, Talousarvio

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion maltillisin muutoksin – valtuusto päättää talousarviosta 16.11.

25.10.2022

Kunnanhallitus päätti omalta osaltaan kunnan talousarviosta vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024–2025. Päätökset tehtiin yhdessä päivässä, vaikka käsittelylle oli aikataulutettu kaksi päivää. Kunnanhallitus teki viranhaltijoiden pohjaesitykseen maltillisia muutoksia, joiden seurauksena käyttötalouspuolelle lisättiin 35 000 euroa, mutta investointipuolelta karsittiin 500 000 euroa. Hallitus valtuutti kunnan talousjohtajan tekemään tarvittavat muutokset talousarviokirjaan. Lopullisen päätöksen talousarviosta ja taloussuunnitelmista tekee kunnanvaltuusto, joka käsittelee talousarviota 16.11.2022.

”Kokous sujui hyvässä yhteishengessä. Ryhmät tekivät maltillisia muutosesityksiä ja vastuullisia talouspäätöksiä”, kunnanhallituksen kokouksen puheenjohtajana toiminut Riikka Raekannas (kesk.) kommentoi.

Kunnanhallitus oli varannut talousarvion käsittelyyn kaksi päivää, mutta sai päätökset nuijittua yhdessä päivässä maanantaina.

”Valtuusto sai ennen kunnanhallituksen käsittelyä viranhaltijoilta hyvin valmistellun ja perusteellisen infon talousarvion pohjaesityksestä. Valtuustoryhmille jäi näin aikaa keskustella asioista ennen kunnanhallituksen kokousta. Mahdolliset merkittävät muutosesitykset pyydettiin toimittamaan ennakkoon, eikä niitä tuotu enää lennossa kesken kunnanhallituksen käsittelyä. Näin kokousaikaa ei kulunut selvittelyihin ja saimme kokouksen vietyä hyvässä hengessä ja runsaiden perusteltujen hyvien puheenvuorojen siivittämänä maaliin”, Raekannas taustoittaa ja jatkaa:

”Haluan vielä erityisesti kiittää uusissa vaativissa talousjohtajan saappaissa seisovaa talousjohtajaa Erno Kontiota sekä muita viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä.”

Kunnanhallitus teki kokonaisuudessaan maltillisia muutoksia pohjaesitykseen.  Kaikkiaan ensi vuoden käyttötalouspuolelle lisättiin 35 000 euroa ja investoinneista puolestaan vähennettiin 500 000 euroa.

Keskustelua investoinneista

Kunnanhallitus kävi perusteellisen keskustelun kunnan tulevista investoinneista.

Maiju Tapiolinna (Peruss) teki kokouksen aikana muutosesityksen, että Varikon peruskorjauksen ja laajennuksen varattua määrärahaa vuodelle 2023 vähennetään 500 000 euroa. Lisäksi muutosesityksessä todettiin, että kunnassa selvitetään järjestelmät siten, ettei kunnan tarvitse varastoida kaikkea itse huoltovarmuus huomioiden. Varikon suunnittelu on aloitettu kunnassa vuonna 2022, ja rakentaminen on tarkoitus ajoittaa vuosille 2023 ja 2026–2027. Kunnanhallitus oli yksimielisesti muutosesityksen kannalla.

Riina Mattila (kok.) esitti kokouksen aikana, että Klaukkalan Urheilupuiston koulun uudishanketta aikaistettaisiin, jolloin suunnittelu ajoitettaisiin vuosille 2023-2024 ja rakentaminen vuosille 2025-2026. Muutosesityksessä NYK:n hanke oltaisiin vuorostaan lykätty myöhemmäksi, jolloin NYK:n suunnittelu aloitettaisiin 2024. Kunnanhallitus ei ollut yksimielinen muutosesityksen suhteen. Hallitus päätti äänestyksen jälkeen (6-5) hyväksyä pohjaesityksen, jonka mukaan NYK:n suunnittelu ajoittuu vuoteen 2023 ja rakentaminen vuosille 2024–2025 ja Urheilupuiston koulun hankinnan valmistelu ajoittuu vuosille 2024–2025 ja rakentaminen vuosina 2026–2027.

Kaikkiaan päätökset vähensivät investointimenoja 500 000 eurolla.

Maltillisia muutoksia käyttötalouteen

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion käyttötalousosion maltillisin muutoksin.

Riina Mattila (kok.) esitti kokouksen yhteydessä, että nuorisopalveluille ei lisätä yksikön päällikköä. Kunnanhallitus ei ollut yksimielinen muutosesityksestä ja päätti äänestyksen jälkeen (3–8) poistaa esityksen yksikön päällikön vakanssin talousarviosta. Muutos pienentää menoja vuosille 2023, 2024 ja 2025 25 000 euroa/vuosi.

Ympäristötoimialan käyttötalouden osalta Kalle Mustonen (kesk.) esitti, että yksityisteiden avustuksen kokonaismäärä nostetaan 440 000 eurosta 500 000 euroon vuosille 2023, 2024 ja 2025. Avustussumman lisäys katetaan tarvemäärärahalla. Kunnanhallitus ei ollut yksimielinen muutosesityksestä ja päätti äänestyksen jälkeen (4-7) hyväksyä muutosesityksen. Muutos lisää menoja vuosille 2023, 2024 ja 2025 60 000 euroa/vuosi.

Kaikkiaan päätökset lisäsivät kunnan käyttötalousmenoja suunnitelmakaudella 2023–2025 yhteensä 35 000 eurolla/vuosi.

Vastaukset valtuustoaloitteisiin eteenpäin valtuustolle

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan valtuustoaloitteita, joilla on talousarviovaikutuksia. Hallitus hyväksyi seuraaviin valtuustoaloitteisiin annetut vastaukset yksimielisesti: Valtuustoaloite tieturvallisuuden parantamiseksi Nurmijärven Kirkonkylän Seppäläntiellä ja Punamullantiellä, Valtuustoaloite 15.6.2022 Klaukkalantien alikulkujen maalaamiseksi ja graffitiseinän pystyttämiseksi, Valtuustoaloite frisbeegolfradan perustamiseksi Klaukkalan alueelle, Valtuustoaloite 24.8.2022 Lukion sijainnin merkitys tulevaisuuden kunnan elinvoimalle osana Kirkonkylän taajamaa, Valtuustoaloite 15.6.2022 talousarvioaloite kuntalisän nostosta ja Valtuustoaloite äänestyspaikkojen ja -aktiivisuuden lisäämisestä

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi vastauksen valtuustoaloiteen varahenkilöiden lisäämisestä varhaiskasvatukseen teknisellä korjauksella.

Kunnanhallitus kävi keskustelua valtuustoaloitteesta liittyen määräaikaisten opettajien kesäloman palkkaan. Keskustelun aikana Leni Niinimäki (vihr.) teki muutosesityksen, että talousarvioon sisällytetään määräaikaisten opettajien ja erityisluokanopettajien palkka. Kunnanhallitus ei ollut yksimielinen muutosesityksestä ja päätti äänestyksen jälkeen (6–5) hyväksyä pohjaesityksen.

Veroprosentit ennallaan vuoden 2023

Soteuudistuksen ja hyvinvointialueiden aloittamisen myötä vuoden kunnallisveroprosenttiin ei ole mahdollista tehdä muutoksia talousarviovuodelle 2023. Kunnallisveroprosenttiin tehdään siirtyvien kustannusten myötä 12,64 prosenttiyksikön leikkaus, jonka myötä kunnallisveroprosentiksi tulee 7,11 prosenttia. Kiinteistöveroprosentti säilyy 1,18 prosentissa, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,48 prosentissa, yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 prosentissa, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,18 prosentissa ja rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 4,30 prosentissa.

Seuraavan kerran Nurmijärven kunnassa tarkastellaan veropäätöksiä vuodelle 2024.

Valtuusto käsittelee talousarviota 16.11.

Lopullisen päätöksen talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025 tekee kunnanvaltuusto. Valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 16.11. Kunnanvaltuuston kokous on katsottavissa suorana lähetyksenä kunnan kotisivuilla klo 13 alkaen.

Kunnanhallituksen tekemät muutokset pohjaesitykseen kohta kohdalta

Nurmijärven kunnanhallituksen 24.10.2022 kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§220 Valtuustoaloite 15.6.2022 Määräaikaisten opettajien kesäloman palkka

Käsittely:

Riikka Raekannas ilmoitti esteellisyydestä (intressijäävi, hallintolaki 28.1 § 3 kohta) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Sirpa Rantala saapui kokoukseen asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Leni Niinimäki teki Sirpa Rantalan, Riina Mattilan, Harri Lepolahden ja Kalle Mustosen kannattamana seuraavan muutosesityksen: ”Talousarvioon sisällytetään määräaikaisten opettajien ja erityisluokanopettajien palkka. Perustelut; ylläpidämme positiivista työnantajakuvaa opetushenkilöstön pito- ja vetovoiman näkökulmasta tarkastellen.

Vastoin aloitteen vastaustekstiä, palkan maksaminen ei ole laitonta. Tästä on korkeimman hallinto-oikeuden päätös (diaarinumero 3059/3/15).”

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA= esittelijän pohjaesitys

EI= Niinimäen muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 6 (Hägg, Maijala, Sivula, Tapiolinna, Örling, Suomi)

EI 5 (Lepolahti, Mattila, Mustonen, Niinimäki, Rantala)

 

Kunnanhallitus päätti äänin 6 JAA – 5 EI hyväksyä esittelijän pohjaesityksen.

 

Päätös:

Kunnanhallitus päätti äänin 6 JAA – 5 EI hyväksyä esittelijän pohjaesityksen.

 

Riikka Raekannas poistui esteellisenä (intressijäävi; hallintolaki 28.1 § 3 kohta) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Raekannaksen ollessa esteellinen puheenjohtajana tämän asian osalta toimi Maiju Tapiolinna.

§222 Nurmijärven kunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025

Käsittely:

Yleisperustelut ja Strategiset mittarit ja strategian vuositavoitteet s. 3–40

 

SIHY s. 29

Leni Niinimäki teki Raekannaksen, Lepolahden, Tapiolinnan ja Mattila kannattamana seuraavat muutosesitykset:

Toimenpiteessä ”Kehitämme alkuluokkatoimintaa luodaksemme yksilöllistä kehitystä tukevan alun lapsen koulupolulle” muutetaan Talousarvion 2023 tavoitteet kuulumaan seuraavasti ”Alkuluokkatoiminnasta päättäminen” ja TA-suunnittelu 2024–25 kuulumaan seuraavasti ”Alkuluokkatoiminnan mallintaminen tehtyjen päätösten mukaisesti.”

Toimenpiteessä ”Varmistamme riittävän ja monipuolisen tuen oppimiseen lapsille ja nuorille” Talousarvion 2023 tavoitteet muutetaan kuulumaan ”Varmistamme oppimisen tuen tehostamiseksi hyvät toimintamallit ja selvitämme opetushenkilöstöltä tuen toimivuuden ja resurssien riittävyyden.” ja TA-suunnittelu 2024–25 kuulumaan seuraavasti ”Opetushenkilöstölle tehdyn selvityksen perusteella teemme suunnitelman tuen tarpeesta.”

Kunnanhallitus hyväksyi Niinimäen esityksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti Harri Lepolahden esityksestä tehdä toimenpiteen ”Kehitämme lasten ja perheiden kohtaamispaikkoja osana perhekeskustoimintaa” TA-suunnittelu 2024–25 tavoitteeseen seuraavan lisäyksen ”Kehitämme avointa varhaiskasvatustoimintaa Kirkonkylässä ja Rajamäellä.”

 

YMP s. 34

Joona Suomi teki Mustosen ja Raekannaksen kannattamana seuraavan muutosesityksen: Toimenpiteessä ”Lisäämme rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueille painottaen kyliin ja niiden läheisyyteen rakentamista.” tavoite -kohdasta kaikilta vuosilta poistetaan teksti: ”Maaseutualueen osayleiskaavan vireille tulo” ja muutetaan se kuulumaan seuraavasti ”Asemakaava-alueiden ulkopuolelle rakentamisen toimintatapojen käyttöönotto kunnanhallituksessa päätettyjen periaatteiden mukaisesti.”

Arto Hägg teki Lepolahden kannattamana seuraavan muutosesityksen: Toimenpiteessä ”Lisäämme rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueille painottaen kyliin ja niiden läheisyyteen rakentamista.” lisätään tavoite -kohtiin  kaikille vuosille teksti: ”kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraportin mukaisesti. ”

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi kannatettua muutosesitystä ja määräsi suoritettavaksi ensin nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = Suomen muutosesitys

EI = Häggin muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 5 (Mattila, Mustonen, Raekannas, Sivula, Suomi)

EI 6 (Hägg, Lepolahti, Maijala, Niinimäki, Tapiolinna, Örling)

 

Seuraavaksi puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI = Häggin muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 5 (Mattila, Mustonen, Raekannas, Sivula, Suomi)

EI 6 ( Hägg, Lepolahti, Maijala, Niinimäki, Tapiolinna, Örling)

 

Kunnanhallitus päätti äänin 5 JAA – 6 EI hyväksyä Häggin muutosesityksen.

 

KÄYTTÖTALOUSOSA  s. 41–96

 

Konsernipalvelut s. 43–58

  1. 52 henkilöstökulut

Maiju Tapiolinna teki Mattilan kannattamana seuraavan muutosesityksen:

Poistetaan matkailukoordinaattorin määräaikainen tehtävä.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, josta ei voitu olla yksimielisiä, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI= Tapiolinnan muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 7 (Hägg, Lepolahti, Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Sivula, Suomi)

EI 4 (Maijala, Mattila, Tapiolinna, Örling)

 

Kunnanhallitus päätti äänin 7 JAA – 4 Ei hyväksyä esittelijän pohjaesityksen.

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala s. 59–78

 

  1. 74 Nuorisopalvelut/henkilöstökulut

Riina Mattila teki Tapiolinnan kannattamana seuraavan muutosesityksen:

Poistetaan yksikön päällikkö nuorisopalveluista

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, josta ei voitu olla yksimielisiä, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI = Mattilan muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 3 (Lepolahti, Mustonen, Niinimäki)

EI 8 (Hägg, Maijala, Mattila, Raekannas, Sivula, Tapiolinna, Örling, Suomi)

 

Kunnanhallitus päätti äänin 3 JAA – 8 Ei hyväksyä Mattilan muutosesityksen.

 

Ympäristötoimiala s. 79–92

 

  1. 81, kohta ”avustukset” ja 440 000 eur

Kalle Mustonen teki Tapiolinnan ja  Lepolahden kannattamana seuraavan muutosesityksen:

Avustuksen kokonaismäärä nostetaan 440 000 eurosta 500 000 euroon vuosille 2023, 2024 ja 2025. Avustussumman lisäys katetaan tarvemäärärahalla.

Perustelut: Kyseessä on yksityisteiden avustus, joka on todettu riittämättömäksi asukkaiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Pelkästään ykköskorin teistä n. 34 %, eli 14 kpl 41 yksityistiestä, joutuvat kustantamaan tienhoidosta valta-osan, koska kunnan asettama laskennallinen maksimikorvaus n. 2800 eur/km, josta avustetaan max 85%, ylittyy selkeästi.

Ylimenevä summa, jota avustus ei koske lainkaan (ja joka jää TÄYSIN osakkaiden maksamaksi) vaihtelee tuhannesta eurosta aina 25000 euroon, kuitenkin niin, että suurimmalla osalla näistä 14 tiestä ylimenevä osuus on välillä 2000–7000 euroa.

(Tähän ei ole laskettu mukaan 2. ja 3. korin teiden avustuksia.)

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta ei ole pystynyt avustuspäätöksissään tekemään tarvittavia muutoksia avustuksiin ja avustamaan riittävästi näitä teitä, joilla kulut ovat keskiarvoa suuremmat, koska avustusmäärärahat ovat lukitut. Siitäkin huolimatta, että lautakunnassa tiedetään joidenkin teiden olevan poikkeuksellisen raskaan kulutuksen alaisina, ja sitä kautta hoitokustannukset ovat keskiarvoa suuremmat. Sekä yleiset tienhoitokustannusten nousupaineet (mm. kasvaneet polttoainekustannukset).

 

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, josta ei voitu olla yksimielisiä, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = esittelijän pohja esitys

EI =Mustosen muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 4 (Hägg, Mattila, Niinimäki, Sivula)

EI 7 (Lepolahti, Maijala, Mustonen, Raekannas, Tapiolinna, Örling, Suomi)

 

Kunnanhallitus päätti äänin 4 JAA – 7 EI hyväksyä Mustosen muutosesityksen.

 

INVESTOINTIOSA S. 103–118

Hankekortit

 

  1. 112 Varikko, peruskorjaus ja laajennus

Tapiolinna teki Suomen kannattamana seuraavan muutosesityksen;

Varikon peruskorjaukseen ja laajennukseen varattua määräraha muutetaan vuodelle 2023 500 000 €. Lisäksi selvitetään järjestelmät siten, että kaikkea ei tarvitse varastoida itse huoltovarmuus huomioiden.

 

Kunnanhallitus hyväksyi Tapiolinnan muutosesityksen yksimielisesti.

  1. 105 Investoinnit, koulut ja päiväkodit

Riina Mattila teki Suhosen ja Tapiolinnan kannattamana seuraavan muutosesityksen:

Klaukkalan Urheilupuiston koulun uudishanketta aikaistetaan, suunnittelu vuosille 2023–2024 ja rakentaminen vuosille 2025–2026 sekä NYKin hanketta lykätään myöhemmäksi (suunnittelu alk. 2024).

 

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, josta ei voitu olla yksimielisiä, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JA= esittelijän pohjaesitys

EI = Mattilan muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 6 (Hägg, Lepolahti, Maijala, Niinimäki, Sivula, Örling)

EI 5 (Mattila, Suhonen, Raekannas, Tapiolinna, Suomi)

 

Kunnanhallitus päätti äänin 6 JAA – 5 EI hyväksyä esittelijän pohjaesityksen.

 

TYTÄRYHTEISÖJEN TALOUSARVIOESITYKSET KOKONAISUUTENA S. 141–152

Arto Hägg, Outi Mäkelä ja Erno Kontio ilmoittivat esteellisyydestä (yhteisöjäävi; hallintolaki 28.1 § 5 kohta) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kunnanjohtajan ollessa esteellinen, hallintojohtaja Vuorinen toimi esittelijänä tämän kohdan käsittelyn ajan.

 

Päätös:
Kunnanhallitus päätti

  1. hyväksyä osaltaan vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023–2025 seuraavin muutoksin ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi,

 

YLEISPERUSTELUT JA STRATEGISET MITTARIT JA STRATEGIAN VUOSITAVOITTEET S. 3–40

 

SIHY s. 29

Toimenpiteessä ”Kehitämme alkuluokkatoimintaa luodaksemme yksilöllistä kehitystä tukevan alun lapsen koulupolulle” muutetaan Talousarvion 2023 tavoitteet kuulumaan seuraavasti ”Alkuluokkatoiminnasta päättäminen” ja TA-suunnittelu 2024–25 kuulumaan seuraavasti ”Alkuluokkatoiminnan mallintaminen tehtyjen päätösten mukaisesti.”

Toimenpiteessä ”Varmistamme riittävän ja monipuolisen tuen oppimiseen lapsille ja nuorille” Talousarvion 2023 tavoitteet muutetaan kuulumaan ”Varmistamme oppimisen tuen tehostamiseksi hyvät toimintamallit ja selvitämme opetushenkilöstöltä tuen toimivuuden ja resurssien riittävyyden.” ja TA-suunnittelu 2024–25 kuulumaan seuraavasti ”Opetushenkilöstölle tehdyn selvityksen perusteella teemme suunnitelman tuen tarpeesta.”

Toimenpiteen ”Kehitämme lasten ja perheiden kohtaamispaikkoja osana perhekeskustoimintaa” TA-suunnittelu 2024–25 tavoitteeseen seuraavan lisäyksen ”Kehitämme avointa varhaiskasvatustoimintaa Kirkonkylässä ja Rajamäellä.”

 

YMP s. 34

Toimenpiteessä ”Lisäämme rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueille painottaen kyliin ja niiden läheisyyteen rakentamista.” lisätään tavoite -kohtiin  kaikille vuosille teksti: ”kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraportin mukaisesti. ”

 

KÄYTTÖTALOUSOSA  s. 41–96

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala s. 59–78

 

  1. 74 Nuorisopalvelut/henkilöstökulut

Poistetaan yksikön päällikkö nuorisopalveluista

 

Ympäristötoimiala s. 79–92

 

  1. 81, kohta ”avustukset” ja 440 000 eur

Avustuksen kokonaismäärä nostetaan 440 000 eurosta 500 000 euroon vuosille 2023, 2024 ja 2025. Avustussumman lisäys katetaan tarvemäärärahalla

 

INVESTOINTIOSA S. 103–118

Hankekortit

 

  1. 112 Varikko, peruskorjaus ja laajennus

Varikon peruskorjaukseen ja laajennukseen varattua määräraha muutetaan vuodelle 2023 500 000 €. Lisäksi selvitetään järjestelmät siten, että kaikkea ei tarvitse varastoida itse, kuitenkin huoltovarmuus huomioiden.

  1. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 1.11.2022. Linkki esityslistaan.


Muokattu 25.10.2022 klo 14.56, kohta §220 Valtuustoaloite, Leni Pispalan nimi muutettu Leni Niinimäeksi. Korjaus kursiivilla. 

Takaisin listaukseen