Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Matkailu, Päätöksenteko

Kunnanhallitus hyväksyi Nurmijärven ensimmäisen kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelman

5.6.2023

Nurmijärven kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 5.6.2023 Nurmijärven kunnan kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelman. Kyseessä on Nurmijärven ensimmäinen matkailua linjaava strateginen suunnitelma. Sen tavoitteena on kehittää Nurmijärveä kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumakuntana.

 

Nurmijärven sijainti pääkaupunkiseudun ja kansainvälisen lentoaseman läheisyydessä tuo miljoonia ihmisiä Nurmijärvelle ja lähialueille. Nurmijärvelle kuljetaan Aleksis Kiven jalanjäljissä ja kauniin luontomme perässä. Mutta myös runsasnuppuiset tapahtumamme ja vahvasti itävät matkailukohteemme ovat jo herättäneet uteliaisuutta. Nurmijärvi – Paremman arjen ilmiö -strategian mukaisesti Nurmijärven kunta mahdollistaa matkailun, kulttuurin ja tapahtumatoiminnan toimintaedellytyksiä sekä keskeisten matkailukohteiden kehittymistä. Kunnanhallituksen 5.6. hyväksymässä kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelmassa kuvataan tarkemmin, kuinka strategian mukaisia tavoitteita toteutetaan asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja rohkeasti.

”Kuntastrategiassa on asetettu rima ihastuttavan korkealle, sillä valtuuston hyväksymän näkemyksen mukaan tulevaisuuden Nurmijärvi on suosittu matkailukohde. Tänään hyväksytty ohjelma linjaa, miten tähän tavoitteeseen pyritään. Samalla kyseessä on Nurmijärven kunnan ensimmäinen strateginen ohjelma, joka tähtää matkailun kehittämiseen alueellamme”, valmistelijana toiminut viestintäpäällikkö Teemu Siltanen taustoittaa.

Kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelma koostuu nimensä mukaisesti kolmesta kokonaisuudesta.

”Koska olemme ylpeitä kulttuuristamme, joka luo yhdessä tapahtumien kanssa kasvualustan matkailullemme, oli perusteltua yhdistää nämä kolme osa-aluetta samaan ohjelmaan. Näin Nurmijärveä kehitetään samansuuntaisesti tulevinakin vuosina”, Siltanen taustoittaa.

Kulttuuriohjelma

Kulttuuriohjelmassa määritellään, kuinka kulttuuri on Nurmijärvellä osana jokapäiväistä elämää, arkea ja elinympäristöä, kuinka kulttuuri toimii osallisuuden ja hyvinvoinnin rakentajana sekä sivistyksen nurkkakivenä ja kuinka kulttuuri on elinvoiman, vetovoiman ja lumovoiman luoja. Ohjelmassa asetetaan jokaisen teeman alle tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla ohjelmaa edistetään. Lisäksi toimenpiteille on asetettu seurantamittarit.

”Kulttuuriohjelmassa painotetaan kulttuurihyvinvointia ja osallisuutta sekä yhteistyön merkitystä. Kulttuuri on osa jokapäiväistä elämää, mutta toisaalta kulttuurikokemukset nostavat hetkeksi arjen yläpuolelle. Kulttuuripalvelujen on oltava saavutettavia kaikille kuntalaisille. Kulttuuri luo elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä. Kulttuurikasvatukseen ja elinikäiseen oppimiseen panostetaan. Tietous omasta kulttuuriympäristöstä lisää viihtymistä ja sitoutumista omaan asuinpaikkaan. Hyvä lukutaito, medialukutaidot sekä digitaidot ovat edellytyksenä yhteiskunnassa toimimiselle”, valmistelijana toiminut kirjastonjohtaja Anu Sorvali kertoo.

Riemua Taaborinvuoren museoilla.

Matkailuohjelma

Matkailuohjelmassa määritellään kunnalle neljä päätavoitetta: matkailutoiminnan kehittäminen ja mahdollistaminen, matkailun vetovoiman vahvistaminen, Nurmijärven kehittäminen koko Suomen lähilandeksi ja Pohjois-Nurmijärven kehittäminen suosituksi matkailukohteeksi. Päätavoitteet sisältävät niin ikään useita toimenpiteitä ja seurantamittareita.

”Nurmijärven kunta haluaa toimia matkailun mahdollistajana, ja tämän vuoksi ohjelmassa korostuu erityisesti yritysyhteistyön tärkeys. Kehittämisen myötä yritysten liiketoimintamahdollisuudet paranevat, ja kunta puolestaan hyötyy verotuloina sekä kuntalaisten palvelutason parantumisena”, Siltanen näkee.

”Keskeisiä avauksia ovat maaseutumatkailun ja Pohjois-Nurmijärven tunnistaminen matkailukohteina. Nämä vahvuustekijät erottavat Nurmijärven lähikunnista. Molempia tavoitteita edistetään myös jatkossa vahvasti yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Tervetuloa mukaan!”

Lähilande löytyy muun muassa Ali-Ollin alpakkatilalta.
Rajamäen Ryyppi, Suomen ainoa alkoholimuseo, täyttää tänä vuonna 60 vuotta.

Tapahtumaohjelma

Tapahtumaohjelmassa määritellään Nurmijärven kunnalle kolme päätavoitetta: Nurmijärvi on tapahtumajärjestäjille vetovoimainen ja asiakaslähtöinen kumppani, Nurmijärvi on tapahtumakävijälle laadukas ja kiinnostava elämys ja tapahtumat vahvistavat kunnan imagoa eläväisenä paikkakuntana ja kiinnostavana matkailukohteena. Lisäksi ohjelmassa määritellään kunnan rooli tapahtumanjärjestäjänä.

”Haluamme, että tulevaisuudessa tapahtumat vahvistavat kunnan imagoa ja ovat entistä vahvemmin osa nurmijärveläisyyttä. Ohjelmassa määritellään, että kunta haluaa luoda mahdollisuuksia yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden liiketoiminnan kehittymiselle myös tapahtumien osalta. Kaupallisen tapahtumien järjestäminen ei sen sijaan ole lähtökohtaisesti kunnan tehtävä. Kaupallisilla tapahtumilla tarkoitetaan tapahtumia, joita toteutuisi markkinavetoisesti”, Siltanen kertoo.

Yleisön Taaborinvuoren konsertissa.

Osallistaminen

Kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelmaan valmistelua on tehty vuorovaikutuksessa kuntalaisten, yrittäjien, yhdistysten ja kunnan päättäjien kanssa. Matkailualan toimijoille järjestettiin työpajat marraskuussa 2022 ja tammikuussa 2023. Ensimmäisessä työpajassa matkailualan toimijat saivat osallistua ohjelmatyön valmisteluun ja esittää konkreettisia toimenpiteitä ohjelmaan. Jälkimmäisessä tapahtumassa toimijat saivat kommentoida luonnosta. Lisäksi matkailuohjelman valmistelussa ja vahvuuksien tunnistamisessa hyödynnettiin Meno-Paluu uudelle maalle -hankkeen työpajoista vuosina 2021–2022 osallistamisen kautta saatua tietoa.

Kulttuuriohjelman osalta kaikille avoin Kulttuurikohtaus-tilaisuus järjestettiin Nurmijärven pääkirjastolla helmikuussa 2022. Osallistujat pääsivät kommentoimaan ohjelman tavoitteita ja keskustelemaan toimenpiteistä.

Tapahtumaohjelman osalta tapahtumanjärjestäjille järjestettiin osallistamistilaisuus maaliskuussa 2023. Tilaisuudessa osallistujat saivat kommentoida tapahtumaohjelman luonnosta sekä esittää konkreettisia toimenpiteitä ohjelmaan.

Työpajoissa esitetyt kommentit ja ajatukset huomioitiin valmistelussa.

”Kiitos kaikille ohjelmatyöhön osallistuneille. Jatketaan yhteistä työtä myös ohjelman toteuttamisen osalta!”, Teemu Siltanen kiittää.

Matkailuelämyksiä jokaiseen makuun. Vauhtifarmin ja muiden Nurmijärven matkailutoimijoiden tarjontaan voi tutustua osoitteessa visitnurmijarvi.fi 
Takaisin listaukseen