Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen päätökset 8.3.2021

9.3.2021

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin,

§ 60 Liittyminen Sarastia Oy:n Elintarvikkeiden hankinnan kilpailutukseen ja sopimukseen

Käsittely
Maiju Tapiolinna esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja totesi esityksen rauenneen kannattamattomana.

Juha Peltonen esitti Rädyn, Hyvämäen, Häggin, Sailion, Raekannaksen, Jalavan, Vaulamon ja Salosen kannattamana, että päätökseen tehdään seuraava lisäys: kilpailutuksessa otetaan huomioon, että lähiruokatuottajilla on realistinen mahdollisuus osallistua kilpailutukseen.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja pidetään nimenhuutoäänestys siten , että
esittelijän pohjaesitys = JAA
Peltosen muutosesitys = EI

Äänestyksen tulos
0 JAA
10 EI (Hyvämäki, Hägg, Jalava, Peltonen, Pispala, Raekannas, Sailio, Salonen, Vaulamo, Räty)
1 VAITI (Tapiolinna)

Päätös
Esityksen mukaan.

Lisäksi kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen (0 JAA -10 EI – 1 VAITI) tehdä seuraavan lisäyksen: kilpailutuksessa otetaan huomioon, että lähiruokatuottajilla on realistinen mahdollisuus osallistua kilpailutukseen.

Maiju Tapiolinna jätti päätökseen eriävän mielipiteen seuraavin perustein: Kunnanhallitukselle päätöksentekoon tuotu pohjaesitys oli puutteellisesti valmisteltu. Vaikka kunta onkin osakkaana Sarastiassa, kyseessä on yhteishankintakilpailutus, joka koskee myös muita kuntia kuin Nurmijärveä. Tällä tehtävällä päätöksellä kunnanhallitus valtuuttaa hankintapäällikön allekirjoittamaan sopimuksen, jonka liittymisen arvo sopimuskaudella on noin 2 000 000 €/vuosi (alv 0%). Sitoutuessaan yhteishankintaan on tiedettävä sitoutumissopimuksen sisältö kokonaisuudessaan, eikä antaa avointa valtakirjaa hankintatoimeen.

Asian esittelyyn ei myöskään ollut tuotu liitemateriaaliksi tällä hetkellä voimassa olevaa hankintasopimusta tai tehty arviota uuden kilpailutuksen vaikutuksista nykykustannuksiin. Oleellista olisi ollut myös tieto siitä, miten kunnanhallitusta tiedotetaan yhteishankintakilpailutuksen osasopimuksilla tehdyistä päätöksistä.

Esivalmistelussa olisi tullut selvittää, mitkä mahdollisuudet kunnalla olisi vaikuttaa paikallisten yrittäjien mahdollisuuksiin osallistua kilpailutukseen lähiruokatuottajina siten, että noudatetaan voimassa olevaa hankintalakia

§ 61 1-152 Hellaspolun alueen asemakaavan muutos

Käsittely
Alpo Sailio ilmoitti esteellisyydestään (hallintolaki 28.1§ 5-kohta; yhteisöjäävi, hallituksen jäsen Koy liikeristeys) osallistua asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta.

Marko Heinonen liittyi kokoukseen Alpo Sailion tilalle tämän pykälän ajaksi.

Päätös
Esityksen mukaan.
Alpo Sailio poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1§ 5-kohta; yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 64 Lunastushinnan ja luovutuskorvauksen vahvistaminen

Käsittely
Esittelijä teki esittelytekstiin ensimmäisen kappaleen loppuun seuraavan lisäyksen: Huoneiston pinta-ala on 56,0 m2.

Esittelijä muutti päätösesityksen kuulumaan seuraavasti:
Kunnanhallitus päättää vahvistaa selostusosassa mainitun ARA- kohteen lunastushinnaksi 72 719,22 euroa.

Kunnanhallitus valtuuttaa kehityspäällikkö Vesa Kokkonen allekirjoittamaan luovutuskirjan kunnan puolesta.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös
Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

§ 65 Edunvalvontasuunnitelma

Käsittely
Arto Hägg esitti Hyvämäen, Rädyn, Vaulamon ja Salosen  kannattamana, että kohtaan Vahvan joukkoliikennekäytävän toteuttaminen Klaukkala – Kivistö tehdään seuraava lisäys: Tutkitaan samalla Klaukkala-Kivistön raideyhteyden toteutusmahdollisuus ja -tavat.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Häggin esityksen.

Juha Peltonen esitti Hyvämäen, Tapiolinnan, Salosen ja Sailion kannattamana, että tekstiin tehdään seuraava lisäys: Ohjelmaan on kirjattu asioita, joihin kunta vaikuttaa edunvalvonnan keinon.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Peltosen esityksen.

Alpo Sailio esitti Hyvämäen, Peltosen ja Salosen kannattamana, että  poistetaan taulukon kohdasta Valtatie 25 (Kehä V) kehittäminen lause Merkitys ei kuitenkaan suuri Nurmijärven kannalta.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Sailion esityksen.

Päätös
Esityksen mukaisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti tehdä seuraavat muutokset:
– lisätään teksti Tutkitaan samalla Klaukkala-Kivistön raideyhteyden toteutusmahdollisuus ja -tavat.
– lisätään teksti Ohjelmaan on kirjattu asioita, joihin kunta vaikuttaa edunvalvonnan keinon.
– poistetaan taulukon kohdasta Valtatie 25 (Kehä V) kehittäminen lause Merkitys ei kuitenkaan suuri Nurmijärven kannalta.

§ 66 Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n osakassopimus

Käsittely
Arto Hägg esitti Jalavan, Hyvämäen kannattamana, että päätökseen lisätään seuraava teksti Nurmijärven kunnan oikeus yhteen hallituspaikkaan tulee kirjata muuhun asiakirjaan, mikäli sitä ei sisällytetä osakassopimukseen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Häggin esityksen.

Päätös
Esityksen mukaisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti tehdä seuraavan lisäyksen:
– Nurmijärven kunnan oikeus yhteen hallituspaikkaan tulee kirjata muuhun asiakirjaan, mikäli sitä ei sisällytetä osakassopimukseen.

§ 67 Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n purkaminen

Päätös
Esityksen mukaisesti.

Outi Mäkelä poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian esittelijänä toimi hallintojohtaja.

§ 68 Kiljavan Sairaala Oy:n omistajaohjaus

Päätös
Esityksen mukaisesti.

Outi Mäkelä poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsen) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian esittelijänä toimi hallintojohtaja.

§ 71 Kunnan edustus yhteisöissä 2021

Poistetaan Kiinteistö Oy Rajamäen liikeristeyksen hallitusedustajista Leena Vuorenpää ja varajäsenensä Monica Juutinen, koska kunnalla on vain yksi hallituspaikka ko. kiinteistöosakeyhtiön hallituksessa.

Päätös
Esityksen mukaisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti valita seuraavat edustajat:
– Kiertokapula Oy:n hallitusedustajaksi Riina Mattilan
– Uudenmaan Työterveys Oy:n ja Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n hallitusedustajaksi Tarja Salosen
– Onnenkimpale ry:n hallituksen varajäsen Kirsi Kirves

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 77 Ilmoitusasiat

Päätös
Esityksen mukaisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti valita seuraavat edustajat kunnan edustajat kevään juhlien seppelpartioihin
– 13.3. Talvisodan päättymisen muistopäivä: Juha Peltonen
– 27.4. Kansallinen veteraanipäivä: edustajat päätetään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa
– 16.5. Kaatuneitten muistopäivä : Virpi Räty Kirkonkylään ja Alpo Sailio Rajamäkeen.

§ 78 Kehitys- ja keskusteluasiat

Kunnanhallitus keskusteli

  1. Nurmijärven kunnan koronarokotusten tilanteesta
  2. Kunnan vastuulla olevan jätehuollon kuljetusurakoiden hallinnoinnista tehtävän sopimuksen tilanteesta
  3. Hyvinvointilautakunnan esityksestä ulkojäiden uudelleen avaamisesta ja perusteet, miksi niitä ei avata uudelleen
  4. Pyydetään selvitystä Aleksia -liikelaitokselta selvitystä, miten lähiruoan käyttö on toteutunut vanhassa ja toteutuu uudessa elintarvikkeiden hankintasopimuksessa.

Linkki esityslistaan. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuille 16.3.2021.

 

Takaisin listaukseen