Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen päätökset 29.3.2021

30.3.2021

Nurmijärven kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

2-243 Kirkonkylän Rantapuiston aluetta koskeva asemakaavan muutos

Käsittely
Arto Hägg esitti Peltosen kannattamana, että tehdään seuraava lisäys:
Jatkosuunnittelussa turvataan jalankulkuyhteys ”Järvilinnuntien” paikalla.

Kunnanhallitus hyväksyi Häggin esityksen yksimielisesti.

Päätös
Esityksen mukaan.

Lisäksi kunnanhallitus lisäsi yksimielisesti, että jatkosuunnittelussa turvataan jalankulkuyhteys ”Järvilinnuntien” paikalla.

Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös
Esityksen mukaan.

Lisäksi kunnanhallitus

  • keskusteli maalittamisesta ja some-käyttäytymisestä
  • kuuli tilakeskuksen selvityksen Lepsämän uusien koulutilojen rakentamisesta ja Lintumetsän tilojen säilymisestä
  • keskusteli kunnan vanhoista rakennuksista
  • kuuli katsauksen Klaukkalan alueen oppilastilanteesta
  • vaatii Keusotelta selvitystä palveluverkkosuunnitelmasta Nurmijärven ja erityisesti Toreeninmäen osalta

 

Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin

Käsittely
Juha Peltonen esitti Häggin ja Jalavan kannattamana, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan päätökseen § 22, 4.3.2021.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että
esittelijän pohjaesitys = JAA
Peltosen muutosesitys = EI

Äänestyksen tulos
7 JAA (Hyvämäki, Pispala, Raekannas, Salonen, Tapiolinna, Vaulamo, Räty)
4 EI (Hägg, Jalava, Peltonen, Sailio)

Kunnanhallitus päätti äänin 7 JAA – 4 EI hyväksyä esittelijän pohjaesityksen ja olla käyttämättä otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan päätökseen § 22, 4.3.2021.

Päätös
Kunnanhallitus päätti merkitä edellä esitetyt lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta ettei se äänestyksen jälkeen (7 JAA – 4 EI) käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

 

Linkki esityslistaan. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuilla 7.4.2021.

Takaisin listaukseen