Ajankohtaista

Päätöksenteko, Talousarvio

Kunnanhallituksen päätökset 25.10.2021: hallitus hyväksyi talousarvion

25.10.2021

Nurmijärven kunnanhallituksen 25.10.2021 kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§265 Nuorisopäällikön viran aukijulistaminen

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus nimesi edustajikseen valintaryhmään Ritva Örlingin, Riina Mattilan ja Riikka Raekannaksen.

§267 Edustajan ja varaedustajan valinta Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 19.11.2021

Päätös: Kunnanhallitus päätti valita Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 19.11.2021 varsinaiseksi edustajaksi Alpo Sailion ja varaedustajaksi Marko Heinosen.

§270 Nurmijärven kunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2024

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti Koy Klaukkalan Säästökeskuksen talousarvion käsittelyn yhteydessä, että yhtiön pysäköintialueiden peruskorjaushankkeisiin liittyvä investointi tuodaan erillisenä omistajaohjausasiana hallituksen käsittelyyn myöhemmin.

Asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 17.11–17.25.

§271 Periaatepäätöksen tekeminen Rajamäen kampus -hankkeen investoinnin toteutusmuodosta

Esittelijä veti esityksen pois.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 2.11.2021. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen