Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen päätökset 22.3.2021

23.3.2021

Nurmijärven kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§ 79 Yhtymäkokousedustajan valinta Eteva kuntayhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 30.3.2021

Päätös:
Kunnanhallitus nimesi Riina Mattilan varsinaiseksi ja Jari Oksan varaedustajaksi Eteva kuntayhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 30.3.2021.

Lisäksi kunnanhallitus antaa yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeen yhtyä tilapäisen valiokunnan lausuntoon.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

§ 82 Kaavoituksen kehittämisen työryhmä, loppuraportti

Käsittely:
Tarja Salonen teki Peltosen, Häggin, Jalavan, Rädyn, Vaulamon ja Hyvämäen kannattamana seuraavan muutosesityksen:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraportin ja toteaa, että työryhmä on toteuttanut sille annetun toimeksiannon tavoitteen mukaisesti.

Loppuraportin perusteella laaditaan alustava etenemissuunnitelma toimenpideohjelmaksi siten, että se tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi kesäkuussa 2021. Etenemissuunnitelman tulee sisältää työryhmän esitysten luokittelu s.e. tästä käy selville, mihin toiseen toimenpiteeseen ehdotus mahdollisesti liittyy, millaista päätöksentekoa kukin esitys vaatii ja alustava aikataulu kunkin toimenpiteen etenemiselle.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Salosen esityksen.

Alpo Sailio esitti Peltosen kannattamana, että kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraportti annetaan tiedoksi valtuustolle ja lautakunnille.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Sailion esityksen.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraportin ja totesi, että työryhmä on toteuttanut sille annetun toimeksiannon tavoitteen mukaisesti.

Loppuraportin perusteella laaditaan alustava etenemissuunnitelma toimenpideohjelmaksi siten, että se tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi kesäkuussa 2021. Etenemissuunnitelman tulee sisältää työryhmän esitysten luokittelu s.e. tästä käy selville, mihin toiseen toimenpiteeseen ehdotus mahdollisesti liittyy, millaista päätöksentekoa kukin esitys vaatii ja alustava aikataulu kunkin toimenpiteen etenemiselle.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraportti annetaan tiedoksi valtuustolle ja lautakunnille.

§ 84 Ilmoitusasiat

Päätös:
Esityksen mukaan.

Lisäksi kunnanhallitus valitsi Markku Jalavan kunnan edustajaksi Kansallisen veteraanipäivän tilaisuuteen 27.4. sekä tervehdyssanojen lausujaksi että seppelpartioon.

§ 85 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös:
Kunnanhallitus keskusteli 70-vuotiaiden koronarokotusten ajanvarauksen sujumisesta.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuilla 30.3.2021. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen