Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen päätökset 21.6.2021

22.6.2021

Nurmijärven kunnanhallituksen  kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§ 169 Kehitys- ja keskusteluasiat

päätös:
Esityksen mukaan.

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli

– kuntamarkkinoinnista.

§ 171 Hallintokantelu

Käsittely:
Esittelijä Outi Mäkelä ilmoitti esteellisyydestä (osallisuus- eli asianosaisjäävi; hallintolaki 28.1 § kohta 1) osallistua asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta.

Päätös:
Esityksen mukaan.

Outi Mäkelä poistui kokouksesta (osallisuus- eli asianosaisjäävi; hallintolaki 28.1 § kohta 1) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ollessa esteellisiä, esittelijänä toimi sivistysjohtaja

§ 172 Kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraporttiin perustuva toimenpidesuunnitelma

Käsittely:
Arto Hägg esitti Salosen, Tapiolinnan ja Hyvämäen kannattamana asian jättämistä pöydälle. Kunnanhallitus hyväksyi Häggin esityksen yksimielisesti.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

§ 174 Kirkonkylän osayleiskaava

Käsittely:
Juha Peltonen ilmoitti esteellisyydestä (intressijäävi; hallintolaki 28.1 § kohta 3) osallistua asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta. Ismo Uusitalo liittyi kokoukseen Juha Peltosen tilalle.

Markku Jalava ilmoitti esteellisyydestä (intressijäävi; hallintolaki 28.1 § kohta 3) osallistua asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta.

Päätös:
Esityksen mukaan.

Juha Peltonen poistui esteellisenä (intressijäävi; hallintolaki 28.1 § kohta 3) asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Markku Jalava poistui esteellisenä (intressijäävi; hallintolaki 28.1 § kohta 3) asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

§ 179 Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustaminen

Käsittely:
Petri Vaulamo esitti Sailion, Peltosen, Hyvämäen, Laitisen ja Jalavan kannattamana Arto Häggiä Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokuntaan.

Kunnanhallitus hyväksyi Vaulamon esityksen yksimielisesti

Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Arto Häggin kunnan edustajaksi sekä Kiertokapula Oy:n osakaskokoukseen että nimitysvaliokuntaan.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuilla 29.6.2021. Linkki esityslistaan.

 

Takaisin listaukseen