Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen päätökset 1.2.2021

2.2.2021

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin,

§ 33 Vanha-Klaukan 1.vaiheen omakotitonttien luovutus ja hinnoittelu 2021

Päätös:

Esityksen mukaan.

Lisäksi kunnanhallitus edellytti, että elinvoimalautakunta täsmentää tontinluovutusehdot yksiselitteisiksi ennen hakua.

§ 36 Kunnanjohtajan ja toimialajohtajien tehtäväkuvat 2021 (käsiteltiin asian 44 jälkeen)

Päätös:

Esityksen mukaan.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä

– sivistysjohtajan tavoitteeseen Kuntatasoisen hyvinvointityön koordinointi yhteistyössä hyvinvointikoordinaattorin kanssa  toimenpiteeksi Kunnan ikäihmisten palvelujen selkiyttäminen.

– teknisen johtajan tavoitteeseen 2. Ympäristötoimialan toiminnan ja organisaation kehittäminen toimenpiteeksi Resurssien varmistaminen, tarvittaessa puitesopimuksin.

§ 38 Eron myöntäminen Markku Schildtille kunnallisista luottamustehtävistä ja täydennysvaali

Päätös:
Esityksen mukaan.

Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se valitsee Jari Salmisen teknisen lautakunnan varajäsenen täydennysvaalissa.

§ 45 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Lisäksi keskusteltiin yksityistieasioista.

 

Linkki esityslistaan. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuille 9.2.2021.

Takaisin listaukseen