Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen kokouksen 31.5.2021 päätökset

1.6.2021

Nurmijärven kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§ 150 Kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kiinteistön 543-402-27-12 kaupassa, Kirkonkylän alueella

Esitys hyväksyttiin.
Teknisenä korjauksena esittelytekstistä korjattiin ensimmäiseen kappaleeseen kiinteistökaupan päivämääräksi 7.5.2021.

§ 152 Ilvesvuoren yritysalueen tontin no. 543-2-418-5 luovuttaminen

Esittelijä muutti päätösesitystään siten, että esityksen viimeiseksi lauseeksi lisätään seuraava lause:

”Tontin luovuttaminen edellyttää, että sekä tontin pohjois- että etelärajan luiskaamisista on sovittu rajanaapurien kanssa.” Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 155 Kehitys- ja keskusteluasiat

Hyväksyttiin esitys.
Lisäksi kunnanhallitus keskusteli nuorisokodin sijoittumisesta Lintumetsän alueelle.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuilla 8.6.2021. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen