Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen kokouksen 17.5.2021 päätökset

18.5.2021

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§ 128 Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021 ja talousarviomuutokset

Esitys hyväksyttiin. Lisäksi valtuutettiin talousjohtaja tekemään osavuosikatsaukseen vähäiset tekniset korjaukset.

§ 131 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksen 2/2021 yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta

Kunnanhallitus päätti valita Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 27.5.2021 varsinaiseksi yhtymäkokousedustajaksi Riina Mattilan ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Jari Oksan.

§ 132 Valmiussuunnitelman yleinen osa

Esitys hyväksyttiin. Lisäksi valtuutettiin turvallisuuspäällikkö tekemään asiakirjaan vähäiset tekniset korjaukset.

§ 135 Kehitys- ja keskusteluasiat

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista:

– ikäihmisten päivätoiminta ja asumispalvelut

– koronatestausaseman sijainti

– yksityistieasiat

§ 137 Valtuustoaloite Nurmijärven kunnan osallistumiseksi Pride-liputukseen

Arto Hägg esitti Maiju Tapiolinnan ja Tapio Sivulan kannattamana seuraavan muutosesityksen:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
1. Nurmijärven kunta edistää ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä omassa toiminnassaan. Kunta ei kuitenkaan juhlista tapahtumia tai kampanjoita liputtamalla ulkopuolisten yritysten, yhdistysten tai liikkeiden tunnuksilla tai lipuilla.
2. valtuusto toteaa, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Äänestyksen tulos
5 JAA (Jalava, Peltonen, Pispala, Sailio, Vaulamo)
3 EI (Hägg, Tapiolinna, Sivula)
3 VAITI (Raekannas, Salonen, Räty)

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen äänin 5 JAA – 3 EI – 3 VAITI.

Maiju Tapiolinna jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Perustelu: Suomen valtiolla on jo olemassa viralliset liputuspäivät.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla 25.5.2021. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen