Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen kokouksen 12.4.2021 päätökset

13.4.2021

Nurmijärven kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin,

§ 97 Ilvesvuoren yritysalueen kortteliin 2405 muodostettavan tontin luovuttaminen

Käsittely:
Teknisenä korjauksena esittelytekstistä korjattiin neljännen kappaleen virke ”Mikäli asiakkaan suunnittelussa tarkentuva tilantarve jää lähelle em. haarukan alarajaa, tontille tehokkuudella 0,5 osoitettava rakennusoikeus 25 525 k-m2 mahdollistaa myös toisen toimijan sijoittumisen tontille.2 kuulumaan seuraavasti: ”Mikäli asiakkaan suunnittelussa tarkentuva tilatarve jää lähelle em. haarukan alarajaa, tontille osoitettava rakennusoikeus 29 204 k-m2 mahdollistaa myös toisen toimijan sijoittumisen tontille.”

Sekä viidennen kappaleen toinen virke ”Voimassa olevan hinnoittelupäätöksen mukaisesti tontin hinta on 85 €/k-m2 eli yhteensä 2 169 625 euroa.” seuraavasti: ” Voimassa olevan hinnoittelupäätöksen mukaisesti tontin hinta on 85 €/k-m2 eli yhteensä 2 482 340 euroa.”

Esittelijä muutti päätösesityksen kuulumaan seuraavasti:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää luovuttaa NREP Oy:lle tai tämän nimeämälle taholle Ilvesvuoren yritysalueen kortteliin 2405 tiloista 543-402-15-99 Ilvesrinne ja 543-410-7-88 Elorinne muodostettavan 51 051 m2 suuruisen tontin 2 482 340 euron hinnalla ja muuten edellä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Lopullinen kauppa tontista solmitaan erillisellä kauppakirjalla, joka on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa valtuuston asiaa koskevan päätöksen lainvoimaisuudesta.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen.

§ 101 Kutsuntalautakuntien jäsenten ja varajäsenten nimeäminen

Päätös:
Esityksen mukaan.

Lisäksi kunnanhallitus päätti nimetä kunnan tervehdyksen esittäjät seuraavassa kokouksessa.                   

§ 108 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös:
Esityksen mukaan.

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli

  1. Yritystonttien tilanteesta
  2. Yksityistieasioista
  3. Vastauksesta valtuustoaloitteeseen koskien Nurmijärven Onnenkimpale ry:n Heikkarin palvelutalossa tarjottavien palveluiden kehittämistä sekä ikäihmisten ja vammaisten palveluiden säilyttämistä

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuilla 20.4.2021. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen