Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen 9.8.2021 kokouksen päätökset

10.8.2021

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 182 Sopimus kunnan vastuulla olevan jätehuollon kuljetusurakoiden hallinnoinnista

Käsittely:
Juha Hyvämäki esitti Maiju Tapiolinnan ja Tarja Salosen kannattamana asian palauttamista valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

asian käsittelyn jatkaminen = JAA
Hyvämäen palautusesitys = EI

Äänestyksen tulos
7 JAA (Hägg, Jalava, Peltonen, Pispala, Sailio, Vaulamo, Räty)
4 EI (Hyvämäki, Raekannas, Salonen, Tapiolinna)

Kunnanhallitus päätti äänin 7 JAA – 4 EI jatkaa asian käsittelyä.

Juha Peltonen teki Virpi Rädyn ja Arto Häggin ja Maiju Tapiolinnan kannattamana sopimukseen seuraavan ponsiesityksen: ”Kunnan tahtotila on, että jätekuljetuksen urakka-alueet muodostetaan sen kokoisiksi, että myös pienet yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin.” Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti hyväksyä esittelijän pohjaesityksen seuraavalla ponsilisäyksellä: ”Kunnan tahtotila on, että jätekuljetuksen urakka-alueet muodostetaan sen kokoisiksi, että myös pienet yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin.”

§ 183 Kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraporttiin perustuva toimenpidesuunnitelma

Käsittely:
Arto Hägg esitti Juha Peltosen, Virpi Rädyn, Maiju Tapiolinnan, Tarja Salosen, Riikka Raekannaksen ja Petri Vaulamon kannattamana seuraavia muutosesityksiä:

– I osan kohdan 1 toimenpiteisiin lisäys ”Kunta on aktiivinen maanomistajiin päin yhteistoimintasopimusten mahdollisuuksien esille tuomisessa.”
– I osan kohdan 7 toimenpiteisiin lisäys ”Kunta on aktiivinen ja tuo julki mahdollisuuksia maanomistajille täydentämisrakentamiseen.”
– I osan kohtaan 8 toimenpiteisiin kirjaus ”Kunta suhtautuu myönteisesti näihin asemakaavojen M-alueiden kaavamuutoksiin. Kieltäytymiseen tulee olla erityinen perusteltu syy.”
– I osan kohtaan 10 kirjaus ”Määritetään mahdollisuuksien mukaan vaikutukseltaan erilaiset asemakaavat.”
Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyjä esityksiä, joten kunnanhallitus hyväksyi esitykset yksimielisesti.

Tarja Salonen teki Juha Peltosen, Juha Hyvämäen, Maiju Tapiolinnan ja Petri Vaulamon kannattamana seuraavan muutosesityksen:
”Kunnanhallitus hyväksyy kaavoituksen kehittämistyöryhmän loppuraporttiin perustuvan alustavan etenemissuunnitelman jatkotyöskentelyn pohjaksi. Suunnitelman pohjalta laaditaan tarkennettu toimenpideohjelma. Toteutuksen ohjaamista varten kunnanhallitus nimeää syyskuun ensimmäisessä kokouksessaan ohjausryhmän, jonka tehtävänä on valmistella varsinainen toimenpideohjelma syksyn 2021 aikana, minkä jälkeen se tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.” Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 Teknisenä korjauksena korvataan III osan kohtaan 1 toimenpiteeseen sana resurssien sanalla henkilöresurssien.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti hyväksyä kaavoituksen kehittämistyöryhmän loppuraporttiin perustuvan alustavan etenemissuunnitelman jatkotyöskentelyn pohjaksi seuraavin lisäyksin:

– I osan kohdan 1 toimenpiteisiin ”Kunta on aktiivinen maanomistajiin päin yhteistoimintasopimusten mahdollisuuksien esille tuomisessa.”
– I osan kohdan 7 toimenpiteisiin ”Kunta on aktiivinen ja tuo julki mahdollisuuksia maanomistajille täydentämisrakentamiseen.”
– I osan kohtaan 8 toimenpiteisiin ”Kunta suhtautuu myönteisesti näihin asemakaavojen M-alueiden kaavamuutoksiin. Kieltäytymiseen tulee olla erityinen perusteltu syy.”
– I osan kohtaan 10 ”Määritetään mahdollisuuksien mukaan vaikutukseltaan erilaiset asemakaavat.”

Teknisenä korjauksena korvataan III osan kohtaan 1 toimenpiteeseen ensimmäinen sana resurssien sanalla henkilöresurssien.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että suunnitelman pohjalta laaditaan tarkennettu toimenpideohjelma. Toteutuksen ohjaamista varten kunnanhallitus nimeää syyskuun ensimmäisessä kokouksessaan ohjausryhmän, jonka tehtävänä on valmistella varsinainen toimenpideohjelma syksyn 2021 aikana, minkä jälkeen se tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.

§ 198 Aleksia -liikelaitoksen johtokunnan valinta toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025

Päätös:
Kunnanhallitus päätti valita Aleksia -liikelaitoksen johtokunnan toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025 seuraavasti:

pj                         Pukarinen Pauliina                     VIHR
vj                         Metsälä Susanna                        VIHR

vpj                       Sailio Maiju                                   SDP
vj                         Mäntyniemi Marika                   SDP

j                            Haapalainen Johannes             KD
vj                         Kinnunen Asko                            KD

j                            Numminen Janne                      KOK + RKP
vj                         Ahonen Seppo                            KOK + RKP

j                            Sarpolahti Tuomas                     PS
vj                         Peräkylä Jarmo                            PS

Kunnanhallituksen edustaja nimetään uuden kunnanhallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

§ 199 Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan valinta toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025

Päätös:
Kunnanhallitus päätti valita Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025 seuraavasti:

pj                         Syväkangas Teijo                        PS
vj                         Rahikainen Petri                         PS

vpj                       Heimonen Jorma                        VIHR
vj                         Hannula Jarmo                            VIHR

j                            Hassinen Henna                          SDP
vj                         Sailio Maiju                                   SDP

j                            Piikkilä Nelli                                  VAS
vj                         Pitkänen Tuula                            VAS

j                            Pölönen Ilpo                                 KESK
vj                         Korpi Pertti                                   KESK

Kunnanhallituksen edustaja nimetään uuden kunnanhallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

§ 204 Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen vuonna 2021 alkavalle toimikaudelle

Päätös:
Esityksen mukaisesti.

Teknisenä korjauksena esittelytyksistä korjataan kolmannesta kappaleesta lause ” Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta.” kuulumaan seuraavasti ”Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta.”

§ 206 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025

Päätös:
Esityksen mukaisesti.

Teknisenä korjauksena esittelytyksistä korjataan kolmannesta kappaleesta lause ” Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta.” kuulumaan seuraavasti ”Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta.”

§ 213 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös:
Kunnanhallitus keskusteli

– Nurmijärven Veden vesihuoltosaneerauksesta Lepsämän ja Nummenpään vedenottamoiden välillä
– kunnanhallituksen ylimääräinen kokous pidetään 16.8.2021 klo 16.00
– koronatilanteesta

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 17.8.2021. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen