Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen 7.2.2022 kokouksen päätökset

8.2.2022

Nurmijärven kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 25 Liikuntapäällikön viran muuttaminen hyvinvointipäälliköksi ja viran täyttäminen

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tilannekatsauksen huhtikuun loppuun mennessä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 § 26 Edustajien nimeäminen Vantaanjoki-neuvottelukuntaan toimikaudelle 2022–2025

Päätös:
Kunnanhallitus päätti nimetä Vantaanjoki -neuvottelukuntaan toimikaudelle 2022–2025 varsinaiseksi edustajaksi Marko Viljasen (PS) ja varaedustajaksi Tapani Maijalan (PS).

§ 27 Luottamushenkilöiden nimeäminen Kyläasiain neuvottelukuntaan

Päätös:
Kunnanhallitus päätti valita Kyläasiain neuvottelukuntaan toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025 seuraavat luottamushenkilöt:

varsinainen jäsen Sirpa Rantala (KESK), henkilökohtainen varajäsen Ritva Örling (PS)
varsinainen jäsen Tarleena Takalo-Eskola (KOK), henkilökohtainen varajäsen Harri Lepolahti (SDP).

§ 28 Kunnan edustajan nimeäminen Riihimäen Ajoharjoitteluratasäätiön hallitukseen kaudelle 2022–2023

Päätös:
Kunnanhallitus päätti nimetä Riihimäen Ajoharjoitteluratasäätiön hallitukseen kaudelle 2022–2023 Mikko Kiurusen (KOK).

 § 33 Suojavarusteita koskeva korvaushakemus / Nurmijärven Onnenkimpale ry

Käsittely:
Leni Pispala ilmoitti esteellisyydestä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Nurmijärven Onnenkimpale ry:n hallituksen jäsen) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Leni Pispala poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Nurmijärven Onnenkimpale ry:n hallituksen jäsen) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 36 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi
– Riina Mattilan esityksestä päätettiin, että tuleviin kokouksiin tuodaan katsaus kunnan varhaiskasvatuksen tilanteesta
– sovittiin pidettäväksi ylimääräinen kunnanhallituksen kokous 21.2.2022 klo 16 alkaen.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 15.2.2022. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen