Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Kunnanhallituksen 30.1.2023 pidetyn kokouksen päätökset

31.1.2023

Nurmijärven kunnanhallituksen 30.1.2023 kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin,

§ 11 Kehitys- ja keskusteluasiat

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli:

  • puurakentamisesta kunnassa ja ympäristöministeriön toteuttamasta puurakentamisen roadshowsta, toivottiin kunnan ottavan yhteyttä ministeriöön asian osalta,
  • seuraavaan kokoukseen toivottiin lyhyt katsaus Vanha-Klaukan tonttitilanteesta,
  • toivottiin katsausta kuntaan tulleiden ukrainalaisten tilanteesta.

§ 13 Ilmoittajansuojelulain edellyttämät toimenpiteet, ilmoituskanavan käyttöönotto

Käsittely:

Esittelijä muutti päätösesitystään siten, että päätösesityksen kohdan 1 viimeinen lause ”Anonyymejä ilmoituksia ei hyväksytä.” korvataan lauseella ”Ilmoituksia käsitellään lain edellyttämällä tavalla salassa pidettävinä.”

Päätös:

Kunnanhallitus päätti, että

  1. Nurmijärven kunnassa otetaan käyttöön sisäinen, sähköinen ilmoituskanava kirjallisten ilmoitusten tekemiseksi. Ilmoituksia käsittelevät nimetyt henkilöt. Ilmoituksia käsitellään lain edellyttämällä tavalla salassa pidettävinä.
  2. Ilmoituksia käsittelevät kunnanlakimies ja toimialajohtajat, jotka voivat nimetä käsittelykohtaisesti muita käsittelijöitä ja asiantuntijoita. Lisäksi kunnanjohtaja voi nimetä käsittelijät ja asiantuntijat.

§ 18 Eron myöntäminen Marko Salolle asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan jäsenyydestä sekä täydennysvaali

Päätös:

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se päättää

  1. myöntää Marko Salolle (SDP) eron asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan jäsenyydestä sekä
  2. suorittaa asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan jäsenen täydennysvaalin ja nimeää asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan jäseneksi Jenni Viitasen.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 7.2.2023.

Tutustu esityslistaan (siirtyy kunnan Dynasty tietopalveluun) >>

 

Takaisin listaukseen