Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Kunnanhallitukselle esitetään kunnan henkilöstön palkanmaksupalvelujen ulkoistamista Sarastia Oy:lle

18.3.2022

Kunnan henkilöstön eli noin 1800 palkansaajan palkanmaksupalvelut on tuotettu kunnan omana toimintana henkilöstöpalveluissa. Vuonna 2021 selvitettiin palkanmaksupalvelun jatkamista omana toimintana ja vaihtoehtona ulkoistettuun palveluun siirtymistä. Selvityksen perusteella kunnanhallitus päätti 21.6.2021 (§ 179) periaateratkaisuna käynnistää palkanlaskennan ulkoistamisen valmistelun.

Nyt kunnanhallitukselle esitetään, että kunnan palkanmaksupalvelut siirretään Sarastia Oy:lle syksyllä 2022. Kunnanhallitus päättää asiasta kokouksessaan 21.3.2022.

Siirtoesityksen perusteena on kriittisten palkanmaksupalvelujen jatkuvuuden turvaaminen sekä prosessien ja tietojärjestelmien kehittymisen varmistaminen, koska palvelukeskuksella on käytettävissään kunnan tukipalvelua laajemmat henkilöstö- ja kehittämisresurssit. Sarastia Oy tuottaa tällä hetkellä mm. kunnan taloushallinnon palveluja ja kunta on jo Sarastia Oy:n osakas.

Takaisin listaukseen