Ajankohtaista

Ilmastotyö, Kiinteistöt, Tilakeskus

Kunnan toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi vuonna 2022

26.6.2023

Kunta on sitoutunut energiantehokkuussopimukseen, jossa kunnan tavoitteena on 7,5 % (4757 MWh/v) energiansäästö vuosina 2017–2025. Tähän vuoteen mennessä on saavutettu 1807,8 MWh:n vuotuinen säästö, mikä on 38 % kokonaistavoitteesta. Viime vuonna säästöä kertyi lähes 300 MWh, mikä saavutettiin esimerkiksi valaistuksen muuttamisella LED-valoihin, kirjaston ilmavaihtokoneen energiantehokkuutta parantamalla sekä kunnan kiinteistöjen lämpötilan alentamisella asteen verran.

Vuoden 2022 toimenpiteitä

Vuoden 2022 toimenpiteistä säästöä kertyi hieman vajaat 300 MWh, joka vastaa noin viidentoista sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Syksyllä 2022 Nurmijärvi lähti mukaan Astetta alemmas -kampanjaan. Talven aikana kiinteistöissä tarkasteltiin lämpötiloja ja säädettiin niitä mahdollisuuksien mukaan.

Investointia vaativien toimenpiteiden kautta energiatehokkuutta parannettiin muun muassa ulko-, sisä- ja katuvalaistuksen muuttamisena LED valaistukseksi useissa kohteissa sekä kirjaston ilmanvaihtokoneiden energiatehokkuutta lisäämällä.

Kunnan kiinteistöjen käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa kulutustottumuksillaan ja käyttäytymisellään energiankulutukseen. Kunnan eri yksiköissä toimii koulutettuja ekotukihenkilöitä, jotka tukevat ja neuvovat kiinteistönkäyttäjiä energiansäästämisessä. Ekotukihenkilöillä oli viime vuonna mahdollisuus myös seurata omien yksikköjensä energiankulutusta, mikä lisäsi mahdollisuuksia tukea ja kannustaa käyttäjiä myös tietoon perustuen. Ekotukihenkilöiden tukemista jatketaan vuoden 2023 aikana täydentävillä kulutusseurannan koulutuksilla.

Energiatehokkuussopimus

Energiatehokkuussopimus koskee kunnan hallinnassa olevien rakennusten, katu- ja muun ulkovalaistuksen, vesihuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon sekä liikenteen ja kuljetusten energiankäyttöä, jos nämä eivät kuulu jonkin muun sopimuksen piiriin.

Kunta on energiatehokkuussopimuksen myötä sitoutunut myös toimimaan esimerkillisesti energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä. Tämä näkyy käytännössä muun muassa uusien asuinalueiden energiaratkaisujen suunnittelussa.

Kunta raportoi vuosittain Motivalle toteutetut energiatehokkuustoimenpiteet ja vuosittaisen energiankulutuksen, ja tulokset julkaistaan seuraavan vuoden kesänä. Kunta on vuodesta 2017 lähtien saavuttanut toteuttamillaan energiansäästötoimilla yhteensä 1807 MWh:n vuosittaisen energiansäästön, euroissa laskettuna noin 165 000 per vuosi. Tähän mennessä saavutettu säästö on 38 % säästötavoitteesta, joten tekemistä riittää myös tuleville vuosille.

 

Takaisin listaukseen