Ajankohtaista

Kaikki

Kunnan palaute- ja verkkoasiointipalvelu Solmu uudistui – tavoitteena parempi käyttäjäkokemus

12.5.2022

Tervetuloa tutustumaan uudistettuun palaute- ja verkkoasiointipalvelu Solmuun vanhassa osoitteessa solmu.nurmijarvi.fi.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa Solmun kautta tarjottavien sähköisten palvelujen, kuten avustushaun tai palautepalvelun, käyttäjäkokemusta ja saavutettavuutta. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää Solmun toimintoja verkkoasiointialustana ja palautepalveluna, yhdenmukaistaa Solmun ulkonäköä kunnan brändi-ilmeen kanssa ja tiivistää Solmun roolia osana kunnan muuta viestintää.

”Keskeinen tavoitteemme on ollut parantaa Solmun käytettävyyttä. Uudistuksen yhteydessä on luettu huolella Solmusta annettu palaute ja kehitysehdotukset, sekä hyödynnetty yhteystyökumppani Sarastian toteuttaman verkkoasiointiin liittyvän käyttäjätutkimuksen tulokset”, kunnan viestintäpäällikkö Teemu Siltanen kertoo.

”Sarastian tutkimukseen osallistui myös nurmijärveläisiä henkilöitä, jotka pääsivät kertomaan mielipiteensä ja kokemuksensa Solmusta. Uudistustyötä on lisäksi ohjannut kehitystyön aikana aktiivikäyttäjien kanssa pidetyt arviointitilaisuudet, joissa kehitystyötä on tehty yhdessä.”

Solmun kehittäminen jatkuu myös tulevaisuudessa

Solmusta aiemmin annetuista palautteista ja kehitysehdotuksista nousee erityisesti kolme aihetta esiin palautepalvelun kehittämisen osalta: kuntalaiset toivovat mahdollisuutta tarkastella palauteraportteja, tietoa siitä, milloin voi odottaa saavansa vastauksen palautteeseen ja tietoa siitä, miksi palautettani ei ole julkaistu.

”Palautteisiin vastaamisajan ja julkaisuperiaatteiden osalta tietoa asiasta on tuotu uudistuneessa Solmussa paremmin esille”, Siltanen kertoo ja jatkaa:

”Solmun kehittäminen ei lopu tähän uudistukseen vaan jatkamme aktiivista kehittämistä. Dynaamisten palauteraporttien toteuttaminen ei ollut mahdollista vielä tässä uudistuksessa, mutta ehdotusta ei unohdeta. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa Solmuun karttanäkymä, josta voisi nopeasti nähdä, mistä palautteita on annettu. Verkkoasioinnin osalta seuraava uudistus on kuitenkin Suomi.fi-tunnistautumisen käyttöönotto jo muutaman viikon päästä. Alkusyksystä avataan työllisyyspalveluita tukevia palveluja.”

Kerro mielipiteesi uudistuksesta

Nurmijärven kunta kerää palautetta Solmun uudistuksesta Solmun palautepalvelun kautta. Voit antaa palautetta tutustumalla sivustoon osoitteessa https://solmu.nurmijarvi.fi/. Tämän jälkeen voit antaa palautteen palautepalvelussa. Kerro vapaamuotoisesti mielipiteesi Solmu-sivustosta: esimerkiksi, mitä pidät uudistetusta ulkonäöstä, miten palautteen anto sujui jne. Voit myös kertoa, mitä kunnan palveluja haluaisit käyttää verkossa.

”Toivottavasti mahdollisimman moni innostuu antamaan palautetta uudistuksesta, sillä palaute ja avoin vuoropuhelu mahdollistavat kehityksen”, viestintäpäällikkö Teemu Siltanen toivoo.

 

Takaisin listaukseen