Ajankohtaista

Lautakunnat, Liikenne

Kunnan liikennetutkimustulokset vuodelta 2021

9.3.2022

Liikennetutkimus on yksi parhaista keinoista kerätä tietoa kokonaisliikennemääristä sekä raskaan liikenteen osuudesta liikennemääriin katuverkossa. Liikennetutkimus kertoo myös mm. autoilijoiden todelliset ajonopeudet. Liikennetutkimuksen mittauspisteet valittiin pääsääntöisesti kuntalaisilta saatujen aloitteiden ja niiden johdosta tehtyjen maastokäyntien perusteella. Kaikissa tutkimuspisteissä tutkittiin molemmat ajosuunnat. Tutkimuksen lopputuotteena saatiin liikennemäärät ajoneuvoluokittain, keskinopeudet ja nopeushajonta.

Kunnan vuoden 2021 liikennetutkimus tehtiin 5.-8.10.2021. Mittauspisteet olivat Klaukkalassa Ylitilantiellä ja Vuorenhaltijantiellä, Kirkonkylällä Seppäläntiellä, Rajamäellä Vanhalla Rajamäentiellä ja Herusissa Vehmaskorventiellä.

Tuloksia esiteltiin liikenneturvallisuustyöryhmälle 16.2.2021 ja tekniselle lautakunnalle 1.3.2022. Tekninen lautakunta päätti lähettää liikennetutkimuksen tulokset tiedoksi poliisille, liikennöitsijälle ja kunnan kuljetussuunnittelijoille sekä liikennetutkimuskohteiden läheisyydessä toimiville asukasyhdistyksille, kouluille ja päiväkodeille ym. tiedoksi ja huomioitavaksi.

Ylitilan- ja Vuorenhaltijantiellä nopeusrajoitusta noudatti alle 10 % autoilijoista

Tutkimustulosten mukaan Ylitilantiellä liikennöi Yli-Kunnarinmutkan suuntaan pohjoiseen noin 1560 ajoneuvoa ja 55 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa, ja Myllärintien suuntaan etelään noin 1554 ajoneuvoa ja 52 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Nopeusrajoituksen 30 km/h mukaisesti ajoi pohjoisen suuntaan noin 8 % autoilijoista ja etelän suuntaan noin 6 % autoilijoista. Keskinopeudeksi Ylitilantiellä muodostui 39,2 km/h. Ylitilantielle on päätetty tehdä ajorataan merkintä 30 km/h nopeusrajoituksesta vuoden 2022 aikana.

Kunnan siirrettävä nopeusnäyttötaulu oli sijoitettuna etelän suuntaan Ylitilantiellä lähellä Tilankujan liittymää 27.8.2021-14.9.2021. Nopeusnäytön tallentamien tietojen mukaan ajoneuvojen keskinopeus oli 32 km/h ja 36 % autoilijoista ajoi nopeusrajoituksen mukaisesti.

Vuorenhaltijantiellä liikennöi tutkimuksen mukaan noin 237 ajoneuvoa ja 6 raskasta ajoneuvoa idän suuntaan kohti Kirkkotietä ja noin 237 ajoneuvoa ja 5 raskasta ajoneuvoa lännen suuntaan kohti Vuorenpeikontietä. Idän suuntaan autoilevista noin 5 % ja lännen suuntaan noin 8 % autoilijoista ajoi nopeusrajoituksen 30 km/h mukaisesti.

Keskinopeudeksi Vuorenhaltijantiellä muodostui noin 45,5 km/h. Myös Vuorenhaltijantielle on päätetty tehdä ajorataan merkintä 30 km/h nopeusrajoituksesta sekä lisäksi uusitaan suojatiemerkintöjä vuoden 2022 aikana.

Seppäläntiellä liikennöi 903 ajoneuvoa ja 26 raskasta ajoneuvoa

Seppäläntiellä liikennöi tutkimuksen mukaan noin 487 ajoneuvoa ja 13 raskasta ajoneuvoa pohjoisen suuntaan kohti Rajamäentietä ja noin 416 ajoneuvoa ja 13 raskasta ajoneuvoa etelän suuntaan kohti Toreenintietä. Pohjoisen suuntaan autoilevista noin 25 % ja etelän suuntaan autoilevista noin 19 % noudatti nopeusrajoitusta 30 km/h. Keskinopeudeksi Seppäläntiellä muodostui noin 38,1 km/h.

 

Seppäläntielle on suunniteltu ensimmäisenä toteutettavana toimenpiteenä tuoda kunnan siirrettävä nopeusnäyttötaulu muutamaksi viikoksi vuoden 2022 aikana. Myös ajoratamerkintöjen 30 km/h merkitseminen Seppäläntielle on suunnitteilla, mutta päätöksiä ei ole vielä tehty. Lisäksi on harkittu läpiajon kieltämistä Toreeninmäen kautta Rajamäentielle ja Raalantielle.

Vanhalla Rajamäentiellä keskinopeus 44,6 km/h

Vanhalla Rajamäentiellä liikennöi tutkimuksen mukaan noin 254 ajoneuvoa ja 3 raskasta ajoneuvoa pohjoisen suuntaan kohti Urttilantietä ja noin 311 ajoneuvoa ja 8 raskasta ajoneuvoa etelän suuntaan kohti Airiontietä. Pohjoisen suuntaan autoilevista noin 21 % ja etelän suuntaan noin 33 % autoilevista noudatti nopeusrajoitusta 40 km/h. Keskinopeudeksi Vanhalla Rajamäentiellä muodostui noin 44,6 km/h.

Vanhalle Rajamäentielle on suunniteltu nopeusrajoituksen tiemerkintää ja suojatiemerkintöjen arviointia.  Nurmijärven asuinalueilla on pääsääntöisesti voimassa 30 km/h nopeusrajoitus. Rajamäen asuinalueilla nopeusrajoitus on tällä hetkellä pääasiassa 40 km/h ja nopeusrajoituksen alentaminen 30 km/h on kunnassa suunnitteilla.

Herusten asuinalueelle nopeusrajoitukseksi 30 km/h

Vehmaskorventiellä liikennöi idän suuntaan kohti Pikkukalliontietä noin 132 ajoneuvoa ja 6 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa ja lännen suuntaan kohti Herustentietä noin 119 ajoneuvoa ja 7 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Vehmaskorventietä liikennöivistä autoilijoista 69 % idän suuntaan ja 55 % lännen suuntaan noudatti nopeusrajoitusta 40 km/h. Keskinopeudeksi Vehmaskorventiellä muodostui noin 37,2 km/h.

Vehmaskorventien ja koko Herusen taajaman asuinalueiden nopeusrajoitus on päätetty alentaa 30 km/h. Nopeusrajoituksen tehostamiseksi on päätetty lisätä Vehmaskorventien ajorataan nopeusrajoitus 30 km/h. Nopeusrajoituksen alentaminen pyritään toteuttamaan vuoden 2022 aikana.

 

Teknisen lautakunnan 7.3.2022 esityslistan liitteinä:

Liikennetutkimusraportti_2021

Nopeusmittaukset_vertailutaulukko_2021

 

Takaisin listaukseen