Ajankohtaista

Asiakaspalvelu, Lapset, Nuoriso

Kunnan iltapäivätoimintaan ollaan pääosin tyytyväisiä – vastauksissa näkyy tilan puute ja lasten suuri määrä

19.3.2024

Nurmijärven kunnan iltapäivätoimintaan ollaan tuoreen kyselyn perusteella pääosin tyytyväisiä. Vastauksissa näkyivät kuitenkin tilan puute ja lasten suuri määrä. 

Nurmijärven nuorisopalveluiden teettämään kyselyyn iltapäiväkerhotoiminnasta vastasi 110 vastaajaa. Tämä on noin 25 prosenttia iltapäiväkerhotoimintaan osallistuvista perheistä. Kyselyssä oli erilliset kysymykset lapsille ja aikuisille. Kysely oli suunnattu sekä kunnan että palveluntuottajien iltapäivätoimintaan.

Lasten mielestä parasta iltapäiväkerhossa olivat mukavat ohjaajat (85%), tilat (82%) ja toiminta (81%). Suurin osa lapsista viihtyi (73%) ja meni mielellään iltapäiväkerhoon (71%). Lapsista vain noin puolet ilmoitti, että on saanut olla mukana toiminnan suunnittelussa.

”Osallisuus on keskeinen osa työtä ja meidän on tärkeää ottaa lapset mukaan kaikissa niissä asioissa, joissa se on vain mahdollista”, nuorisopäällikkö Katja Günther sanoo.

Vanhemmat puolestaan olivat tyytyväisimpiä ohjaajien kohtaamiseen heidät vanhempina, yhteistyöhön ja ohjaajien ammattitaitoon. Toimitilat ja tiedottaminen toiminnasta puolestaan kaipasivat parannusta. Osa vanhemmista kaipaa lapselle tilaa rauhoittumiseen ja lasten yksilölliseen huomioimiseen.

”Vastauksissa näkyy hyvin erilaisten iltapäiväkerhojen tilanne. Toisilla on tilaa sekä sisällä että ulkona ja toimitilat vastaavat paremmin iltapäiväkerholaisten toiminnan ja levon tarpeeseen. Jokainen lapsi on tärkeä ja vaikka ryhmä olisi suurikin, pyritään toiminnassa huomioimaan lapset yksilöinä. Mikäli lapsella on erityisen tuen tarpeita, niin äärimmäisen tärkeää on yhteistyö eri toimijoiden kesken”, Günther kertoo.

Iltapäiväkerhomaksut olivat vastaajista kohtuullisia palveluun nähden (63 %). Myös toiminta-ajat vastasivat hyvin perheiden tarpeita (91%) ja siihen, että lapsilla on mahdollisuus turvalliseen aikuiseen iltapäivisin.

”Jonkin verran toiveita on aamupäivätoimintaan, mutta siihen meillä ei valitettavasti ole mahdollisuuksia. Myös osa-aikainen toiminta olisi osan vanhemmista mieleen, mutta käytännössä se tarkoittaisi sitä, että osan iltapäiväkerhoista toiminta loppuisi, kun tulovirta kerhoihin olisi epävarma”, Günther toteaa.

Takaisin listaukseen