Ajankohtaista

Kaavoitus, Katu- ja tiesuunnitelmat, Kunnallistekniikka, Lautakunnat, Päätöksenteko, Rakentaminen, Talousarvio

Kunnallistekniikan rakentamisohjelma vuodelle 2024 hyväksytty

19.1.2024

Tekninen lautakunta hyväksyi 18.1.2024 kunnallistekniikan rakentamisohjelman vuodelle 2024. Rakentamisohjelma vastaa valtuuston viime vuoden marraskuussa hyväksymää määrärahatasoa sekä talousarvion tavoitteita ja perusteluja. Tänä vuonna suunniteltavia ja toteutettavia hankkeita ovat esimerkiksi jalankulku- ja pyöräteiden rakentaminen, asemakaava-alueiden edistäminen, Patruunantien sekä Ilvesvuoren ja Metsä-Tuomelan alueiden parantaminen.

Rakentamisohjelman valmistelu – yhteistyötä ja yhteensovittamista

Ympäristötoimiala on valmistellut kunnallistekniikan rakentamisohjelmaa valtuuston talousarviokäsittelyn jälkeen teknisen lautakunnan tammikuista kokousta varten.  Rakentamisohjelmassa huomioidaan asunto-, työpaikka- ja palvelurakentaminen, kunnan maankäytön tavoiteohjelma (MATA), Nuukaohjelma, talousarvioraami, kuntastrategia ja yksityisten maanomistajien perustellut tarpeet. Rakentamisohjelma on sovitettu yhteen myös Nurmijärven Veden vesilaitoksen investointiohjelman kanssa.

Valmistelun yhteydessä mm. Patruunantien perusparantamista aikaistettiin vuodelle 2024 johtuen kaukolämpöverkoston rakentamisen aikataulun täsmentymisestä. Kadunparantamista on järkevää edistää samaan aikaan. Punamullantien parantaminen -hanke siirrettiin eteenpäin vuodelle 2025.

Suunniteltavat ja toteutettavat hankkeet vuonna 2024

Vuoden 2024 aikana suunniteltavia ja toteutettavia hankkeita ovat mm. Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alue sekä jalankulku- ja pyörätie Klaukkalantien-Kehätien risteyksestä Perttulaan sekä välille Klaukkala-Korpilampi. Lisäksi edistetään Heinojan ja Kylänpään asemakaava-alueita, Patruunantien parantamista, Punamullantien uutta siltaa ja Metsä-Tuomelan aluetta.

Tarkemmat tiedot löytyvät teknisen lautakunnan 18.1.2024 esityslistalta, jonka liitteenä on kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2024.

Takaisin listaukseen