Ajankohtaista

Kaikki

Kouluvierailuista apua päätöksenteon tueksi – Klaukkalan minipalveluverkkotyö etenee

3.11.2023

Nurmijärvellä päättäjillä on edessään iso työ ratkaista Klaukkalan alueen koulujen ja päiväkotien tiloja koskevia haasteita alkuvuodesta 2024. Menossa on Klaukkalan minipalveluverkkotyö, joka koskettaa Klaukkalan alueella Urheilupuiston-, Klaukkalan-, Syrjälän-, Isoniitun- ja Vendlaskolanin kouluja sekä Aitohelmen-, Syrjälän-, Ylitilantien-, Tähkärinteen päiväkodeissa ja Daghemmet Äppelgårdenissa järjestettävää esiopetusta.

Alkuvuodesta 2024 päätöksentekoon on tulossa erilaisia ratkaisuesityksiä tilanteeseen ja päätöksenteon tueksi Nurmijärven kunnassa on haettu oppia ja kokemuksia erilaisista kouluista ympäri Suomea.

Erityisesti pohdintaa ja huoltakin on herännyt yhtenä vaihtoehtona esillä olevan ison yhtenäiskoulun rakentamisesta. Nurmijärvellä ei ole kokemusta näin isoista yksiköistä, joten kokemuksia ja tietoa on haettu kunnan ulkopuolelta tutustumalla erilaisiin kouluihin. Nurmijärven kunnan päättäjiä, virkamiehiä, rehtoreita ja asiantuntijoita on vieraillut syksyn mittaan Keravanjoen koulussa, Aurinkokiven koulussa Vantaalla sekä Suomen suurimmassa puukoulussa eli Mansikkalan koulukeskuksessa Imatralla. Viimeisin vierailu oli tällä viikolla Tampereen Etelä-Hervannan yhtenäiskouluun ja tulossa on vielä vierailu Tuusulan Monioon.

Mukana Tampereen vierailulla oli rehtoreita, päättäjiä, asiantuntijoita ja virkamiehiä.

 

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen kertoo, että vierailut ovat antaneet paljon tietoa ja auttaneet hahmottamaan erilaisten koulu- ja päiväkotiratkaisujen hyviä ja huonoja puolia. Hirvonen pitää hyvänä myös sitä, että kouluvierailut ovat innostaneet mukaan kunnan luottamushenkilöitä.

” Pidän tärkeänä, että myös päättäjät pääsevät itse näkemään ja kuulemaan muiden kuntien kokemuksia erilaisista kouluista. Olemme saaneet paljon hyvää oppia näiltä vierailuilta”, Tiina Hirvonen sanoo.

Etelä-Hervannan yhtenäiskoulussa vierailusta arvokasta oppia Nurmijärvelle

Etelä-Hervannan koulu on luokkien 0–9 yhtenäiskoulu, jossa on kaikkiaan noin 850 oppilasta, yli 80 opettajaa ja 30 koulunkäynnin ohjaajaa. Lisäksi koulussa toimii esiopetus, jossa on tällä hetkellä noin 75 lasta ja samassa talossa toimii lisäksi Etelä-Hervannan n. 160 lapsen päiväkoti.

Etelä-Hervannan koulun sydän on yhteistila atrium.

 

Tampereen kouluvierailulle osallistui kunnan virkamiesten, asiantuntijoiden ja rehtoreiden lisäksi joukko kunnanvaltuutettuja ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäseniä. Etelä-Hervannan koulun rehtori Matti Annala esitteli koulua, sen toimintakulttuuria ja uusia tiloja. Mukana vierailulla oli sivistyslautakunnan puheenjohtaja Virpi Korhonen, joka koki vierailun mielenkiintoisena ja toisaalta ajatuksia herättävänä.

” Oli kiinnostavaa nähdä, miten oppilas- ja lapsimäärältään näin suuri yksikkö on käytännössä toteutettu. Tilankäyttö oli rakennuksessa varsin tehokasta, mikä näkyi sekä luokka- että yleisten tilojen koossa ja toimivuudessa. Saimme hyviä kokemuksia ja vinkkejä pintamateriaalien ja kalusteiden valintaan. Ajatus siitä, että lapsi astuu rakennukseen 1-vuotiaana ja lähtee sieltä 15-vuotiaana, asettaa suunnitteluvaatimukset todella korkealle. Jokainen meistä voi miettiä, kuinka laaja ja kauaskantoinen vaikutus suurten varhaiskasvatus- ja kouluyksiköiden suunnittelulla ja toteutuksella on lastemme hyvinvointiin”, sanoo sivistyslautakunnan puheenjohtaja Virpi Korhonen.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Virpi Korhonen ja lautakunnan jäsen Seppo Ahokas olivat mukana kouluvierailulla.

Etelä-Hervannan yhtenäiskoulu on rakennettu neljään kerrokseen ja koulun sydämenä toimii atrium, joka yhdistää tiloja ja toimintoja koulussa. Myös viihtyvyyteen ja visuaalisuuteen on panostettu niin, että taide ja arkkitehtuuri sulautuvat yhteen uudessa rakennuksessa, ja koulun seinillä ja käytävillä nähtävät taideteokset ovat Erika Kallasmaan käsialaa. Pihat on suunniteltu lasten ja nuorten ehdoilla toiminnallisiksi ja päivän ulkoiluja on rytmitetty eri ikäiset oppilaat huomioiden. Rehtori Matti Annalan mukaan yhteiselo eri-ikäisten oppilaiden kanssa on sujunut kaiken kaikkiaan mutkattomasti.

Etelä-Hervannan koulun rehtori Matti Annala esitteli uutta rakennusta ja koulun toimintakulttuuria.

 

Rehtori Annalan mukaan isossa koulussa tiloja enemmän merkitystä on kuitenkin yhteisellä toimintakulttuurilla. Etelä-Hervannan koulun avaintaitoja ovat Kunnioitan muita, otan vastuun ja olen sisukas. Rehtorin kertoman mukaan koulun toimintakulttuurissa korostetaan käyttäytymisen ohjaamista myönteiseen suuntaan ja monikulttuurisessa koulussa on myös nostettu esiin erityisesti suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta sekä vastuuta itsestä ja ympäristöstä.

Koulussa yhdistyy taide ja arkkitehtuuri. Taideteokset ovat Erika Kallasmaan käsialaa.

Koulun hyvä ilmapiiri kiinnitti kouluvierailulla myös kunnanvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsenen Seppo Ahosen huomion.

” Minua puhutteli koulun toinen toisiaan kannustava ja kunnioittava ilmapiiri. Se voi olla uusia tiloja ja seiniä arvokkaampaa. Johtaminen on arkisia tekoja, joista muodostuu koulun yhteinen kulttuuri ja tapa toimia yhdessä. Se on vahva alusta viemään opetusta, oppimista ja kasvua eteenpäin”, summaa kokemuksiaan valtuutettu Seppo Ahonen.

Tietoa ja kokemuksia eri kouluista päätöksenteon tueksi

Otto Suhonen, sivistyslautakunnan ja kunnanhallituksen jäsen, koki myös saaneensa vierailulta hyvää oppia ja näkökulmia. Hänen mukaansa on tärkeää tutustua laajasti muiden kuntien kouluhankkeisiin, jotta Nurmijärvellä voidaan lainata hyvin toimineet ratkaisut ja samalla välttää muualla vastaan tulleet sudenkuopat ja huonot ratkaisut.

” Koulussa kiinnitin huomiota tilojen hiljaisuuteen ja monen kerroksen ratkaisuun. Akustiikkaan oli kiinnitetty koulun suunnittelussa paljon huomiota, ja melun ehkäisyllä on varmasti vaikutusta myös lasten oppimistuloksiin ja hyvinvointiin. Koulun nelikerroksisuus on kuulemma toiminut hyvin, ja rehtori kertoi tämän vaikuttavan koulun arjessa lähinnä reisilihasten kasvuun. Kun lapset liikkuvat yhä vähemmän, olisi kouluja suunnitellessa tosiaan ehkä hyvä pohtia, millaiset tilat lisäisivät arkiliikuntaa. Meidän tulevien hankkeidemme tontit eivät välttämättä ole aivan valtavia, joten rakentamalla ylöspäin säästettäisiin tonttia enemmän myös välituntipihan tarpeisiin”, kommentoi Otto Suhonen.

Etelä-Hervannan koulu toimii neljässä kerroksessa.

 

Valtuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen piti kouluvierailua antoisana ja kaikin puolin positiivisena kokemuksena.

” Kaikkiaan vierailu sujui hyvässä hengessä ja varmasti suurin anti oli vinkit siitä, mikä tällaisessa koulussa on hyvää ja mikä ei. Se tämän tarkoitus onkin, että saamme oppia, mitkä ratkaisut toimisivat meillä Nurmijärvellä. Ja sitä oppia me mielestäni saimme aika paljon. ”

Rehtoreiden huomion kiinnitti yhteistila atrium ja äänimaisema

Mukana vierailulla olivat myös Klaukkalan koulun rehtori Terhi Hynninen ja Urheilupuiston koulun rehtori Matti Jumpponen. Klaukkalan minipalveluverkkotyö koskettaa molempia kouluja. Vierailu oli myös rehtoreiden mielestä kiinnostava ja kokemuksena positiivinen.

” Täällä on paljon toimivia tiloja ja kaikki kalustus ja värimaailma sopii hyvin kouluun ja äänimaailma myös kuulostaa hyvältä. Nyt vaikuttaa isoksi kouluksi rauhalliselta, mutta olisi ollut kiva nähdä myös millaista on, kun kaikki 850 oppilasta on paikalla”, toteaa Terhi Hynninen hieman naurahtaen.

” Toisaalta atriumin ehdoilla on paljon tehty ja tila on vaikuttava ja toimii koko talon kohtaamispaikkana. Ja onhan uusi aina uusi. Myös keskusteluja perusteella useampi kerros tuntuu toimivan hyvin arjessa”, kommentoi koulua puolestaan Matti Jumpponen.

Päätöksenteko etenee

Klaukkalan minipalveluverkkotyön hankesuunnitelmavaihtoehtoja esiteltiin tällä viikolla kunnanvaltuustolle. Seuraavaksi palveluverkkotyön hankesuunnitelmia pääsee kommentoimaan tekninen lautakunta.

Marraskuun aikana järjestetään henkilöstölle toinen kuulemistilaisuus ja lisäksi alueen vanhemmille ja kuntalaisille pidetään oman tiedotustilaisuus hankesuunnitelmien etenemisestä.

Hankesuunnitelman tarkasteluvaihtoehdoista tehdään päätöksenteon tueksi vaikutusten ennakkoarviointi. Hankesuunnitelman valmistelun rinnalla kulkee lisäksi pedagoginen suunnittelu ja osallistamisen kautta saatu aineisto on tässä työssä merkittävänä materiaalina.

Palveluverkkotyö on esillä joulukuussa valtuuston kyselytunnilla ja varsinaiseen päätöksentekoon asia etenee alkuvuonna 2024. Ennen kunnanvaltuuston päätöstä asiaa käsitellään vielä teknisessä lautakunnassa ja sivistyslautakunnassa.

 

Takaisin listaukseen