Vendlaskolan

Vår skola

Vendlaskolan är en liten svensk skola i Klövskog, Nurmijärvi. Namnet Vendlaskolan kommer från Aleksis Kivis Sju bröder där grannflickan Vendla är alla bröders första kärlek. Skolan grundades år 2004, idag jobbar vi med tre sammansatta klasser. Även den svenskspråkiga förskolan jobbar inne i skolan tillsammans med åk 1-2 som startklass.

Vi har en egen skolbyggnad som byggdes ut och invigdes 2015 och är en fungerande helhet med sex klassrum. Vi delar på utrymmen med Syrjälän koulu som ligger helt intill vår skola. Där äter vi, har träslöjd samt gymnastik. Vi har i alla tider undervisat även varandras elever. 

Skolans elevupptagningsområde är hela Nurmijärvi. Alla svenska barn kommer alltså till Vendlaskolan. Elever som har registrerat svenska som modersmål har rätt till skolskjuts. 

De flesta av våra elever går högstadiet i Helsinge skola i Vanda.

Vendlaskolan on Nurmijärven ainoa ruotsinkielinen alakoulu. Koulussa käy oppilaita ympäri kuntaa. Jos haluatte lapsenne aloittavan Vendlaskolanissa, ottakaa yhteys rehtoriin.