Koulut

Metsäkylän koulu

Koulun tavoitteena on olla turvallinen ja uudistuva kyläkoulu. Koulu pyrkii ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ja tukea lapsia tasapainoiseksi ja pystyviksi ihmisiksi kasvamisessa. Opettajat ja muu henkilökunta asettavat selkeät rajat ja tarjoavat oppilaille aikuisen tukea. Kiireetön ja luova ilmapiiri on toimintamme lähtökohta. Koulu tähtää oppilaan terveen itsetunnon kasvuun, lähimmäisen kunnioittamiseen ja oppilaan sosiaalisten valmiuksien kehittämiseen sekä hyödyllisten tietojen ja taitojen oppimiseen nykyaikaisessa yhteiskunnassa.

Metsäkylän koulu on viihtyisä kyläkoulu, jossa tähtäämme hyvien perustaitojen oppimiseen. Tiedotamme koulun tapahtumista Wilman kautta. Tällä sivulla olevan linkin kautta löydätte pysyvät yhteystiedot.