Ajankohtaista

Koulutus, Lapset, Liikunta, Nuoriso, Opetus ja koulutus

Koululaisten harrastusiltapäiväkerhot – ilmoittautuminen alkaa 2.3. klo 10

18.2.2021

Nurmijärven kunta kehittää ja toteuttaa lasten ja nuorten harrastus- ja kerhotoimintaa yhteistyössä harrastamisen Suomen mallin kanssa. Tarjoamme lapsille ja nuorille mieluista ja maksutonta toimintaa koulupäivän päätteeksi. Kevätlukukaudella 2021 kerhotoimintaa on kahdessa jaksossa. Käynnissä oleva ensimmäisen jakson kerhotoiminta päättyy viikolla 10, ja toisen jakson kerhojen ilmoittautuminen alkaa 2.3.2021 Suomisport.fi-palvelussa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön harrastamisen Suomen mallin toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten toiveet harrastustoiminnasta, olemassa olevien hyvien toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Nurmijärven kunta haki ja pääsi mukaan Suomen mallin pilottivaiheeseen vuoden 2020 lopulla. Mukaan pääsi 112 kuntaa, ja toiminnan piirissä on mukana yli 200.000 lasta ja nuorta. Aluehallintovirastot myönsivät kunnille avustusta pilottitoimintaan. Nurmijärven kunta sai 98.000 € avustusta lasten ja nuorten harrastustoiminnan koordinointiin, toteuttamiseen ja välineiden hankintaan kevätlukukaudeksi.

Harrastusiltapäiväkerhot keväällä 2021

Kevätlukukauden kerhotoiminta järjestetään kahdessa jaksossa, ensimmäinen viikoilla 3–10 ja toinen viikoilla 11–17. Kerhotoimintaa järjestetään taajamittain eri päivinä. Kerhotoiminnan jaksottaminen mahdollistaa myös sen, että mahdollisimman monella lapsella ja nuorella on mahdollisuus osallistua toimintaan. Samalla pystytään kierrättämään kerhoja eri kouluilla ja hyödyntämään ohjaajaresurssit tehokkaammin. Toiminnan pyörittämisessä on mukana opistojen ohjaajia, urheiluseuroja, yrityksiä sekä kunnan että uimahallin henkilöstöä.

Kerhotarjontaa suunniteltaessa on kuultu lasten ja nuorten toiveita ja niitä pyritään toteuttamaan resurssien puitteissa. Monipuolisen tarjonnan myötä haluamme kannustaa lapsia ja nuoria kokeilemaan erilaisia harrastuksia. Käynnissä olevissa, noin 40 kerhossa tehdään esimerkiksi taidetta, tanssitaan, uidaan, soitetaan rumpuja, askarrellaan, kokataan, pelataan salibandya, kuntonyrkkeillään ja harjoitellaan sirkustaitoja.

Toisella jaksolla suurin osa ensimmäisen jakson kerhoista jatkuu ja lisänä tulee lisää vaihtoehtoja erityisesti yläkoululaisille kokki-, koodaus-, pienpeli- ja e-sportkerhojen muodossa. Osana hankeavustusta saimme hankittua kunnon e-sportlaitteet, joiden avulla voimme tarjota suunniteltua pelikasvatusta ja e-sporttoimintaa päätaajamissa yläkoululaisille.

Kerhoon ilmoittautuminen

Kevätlukukauden toisen jakson harrastusiltapäiväkerhoihin ilmoittautuminen alkaa 2.3.2021 klo 10.00. Kerhotarjontaan voit tutustua jo viikosta 8 alkaen osoitteessa bit.ly/Harrastusiltapäivä.

Ilmoittautuminen kerhoihin tapahtuu SuomiSport.fi-palvelussa, jossa huoltaja rekisteröityy ensin ja lisää sitten lapsensa tiedot. Mikäli olet aikaisemmin jo rekisteröitynyt esim. lajilisenssien tai kerhoihin ilmoittautumisen puitteissa, niin käytä niitä tunnuksia.

Kerhotoiminta tapahtuu koulupäivän päätteeksi, klo 14–16 välisenä aikana. Koulukuljetusoikeusoppilaille järjestetään kuljetus koululla pidettävästä kerhosta kotiin. Huoltajan tulee ilmoittaa kuljetustarpeen muutoksesta oheisella lomakkeella, Ilmoita koulukuljetus kerhosta kotiin

 

Takaisin listaukseen