Ajankohtaista

Koulutus, Opetus ja koulutus

Koulujen toimintaa kehitetään – kuulemistilaisuuksia mahdollisista hallinnollisista yhdistämisistä

23.9.2021

Koulujen hallinnollisia yhdistämisiä lähdetään valmistelemaan syksyllä 2021. Toimenpiteillä pyritään vahvistamaan johtajuutta, keventämään hallintoa sekä turvaamaan eri kouluyksiköiden toiminta. Aikaisintaan yhdistämiset voidaan toteuttaa lukuvuoden 2022–2023 alussa syksyllä 2022. Valmisteluun liittyy kuulemistilaisuuksien järjestäminen koulujen oppilaille ja heidän huoltajilleen, henkilökunnalle sekä muille, joita asia koskee tai muutoin kiinnostaa.

Nurmijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt palveluverkkosuunnitelman kokouksessaan 27.01.2021. Tavoitteena on ylläpitää ja edelleen kehittää laadukasta ja tarkoituksenmukaista, kuntalaisia tasapuolisesti palvelevaa palveluverkkoa, joka samalla toimii kustannustehokkaasti. Koulujen käyttötalouden kustannuksia alennetaan ja toiminnan organisointia joustavoitetaan hallinnollisten yhdistämisten kautta. Tavoite on, että kaikilla kouluilla on virkarehtori. Hallinnollisilla yhdistämisillä sujuvoitetaan hallintoa, luodaan yhteisiä käytäntöjä sekä vahvistetaan opetusta. Toteutuessaan hallinnolliset yhdistämiset vaikuttavat vain vähän oppilaiden kouluarkeen.

Valtuusto linjasi aluekohtaisesti, että Nurmijärven keskiseltä alueelta hallinnollista yhdistymistä suunnitellaan Karhunkorven ja Nukarin sekä Maaniitun ja Palojoen kouluille. Eteläiseltä alueelta hallinnollista yhdistymistä on kaavailtu Harjulan ja Syrjälän, Metsäkylän ja Mäntysalon sekä Lepsämän ja Valkjärven kouluille. Sivistyslautakunta tekee päätöksen koulujen mahdollisista hallinnollisista yhdistämisistä marraskuussa 2021.

Edellä mainittujen koulujen oppilaille järjestetään kuuleminen kyselyn muodossa. Lisäksi kaikilla niillä, joita asia koskee, sekä muilla asiasta kiinnostuneilla, on mahdollisuus lausua mielipiteensä yleisissä kuulemistilaisuuksissa.

Yleiset kuulemistilaisuudet järjestetään terveysturvallisesti kouluilla seuraavasti:

  • Karhunkorpi – Nukari: torstaina 7.10.2021 klo 18:00-19:30 Karhunkorven koululla
  • Maaniittu – Palojoki: maanantaina 11.10.2021 klo 18:00-19:30 Palojoen koululla
  • Harjula – Syrjälä: tiistaina 12.10.2021 klo 18:00-19:30 Harjulan koululla
  • Metsäkylä – Mäntysalo: tiistaina 2.11.2021 klo 18:00-19:30 Metsäkylän koululla
  • Lepsämä – Valkjärvi: torstaina 4.11.2021 klo 18:00-19:30 Valkjärven koululla

Lisäksi asiasta voi jättää kirjallisen mielipiteen viitteellä ”Hallinnolliset yhdistämiset” viimeistään 5.11.2021 mennessä toimittamalla sen osoitteeseen Nurmijärven kunnan sivistystoimi, PL 37, 01901 Nurmijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kunta@nurmijarvi.fi.

Koulujen henkilökunnalle järjestetään omat kuulemistilaisuudet.

Lapsi tekee kynätehtäviä

Takaisin listaukseen