Ajankohtaista

Katu- ja tiesuunnitelmat, Lautakunnat, Liikenne, Päätöksenteko, Sääksi, Uimarannat

Kotolahdentien pysäköintialueen suunnitelma hyväksytty

3.11.2023

Tekninen lautakunta hyväksyi 2.11.2023 Kotolahdentien pysäköintialueen suunnitelmaehdotuksen. Nähtävillä olleeseen suunnitelmaan tehtiin muutos pysäköinnin aikarajoitukseen, pysäköintikielto alkaa jo kello 22 esitetyn kello 23 sijaan. Tämä pysäköintiajan muutos, eivätkä ehdotuksesta jätetyt muistutukset anna lautakunnan mielestä aihetta muuttaa pysäköintialueen suunnitelmaehdotusta tai asettaa suunnitelmaa uudelleen nähtäville.

Suunnitelmaehdotuksen mukaiselle Kotolahdentien pysäköintialueelle sopii yhteensä 41 henkilöautoa, yksi pakettiauto, 9 mopoa tai moottoripyörää ja 22 polkupyörää. Henkilöautopaikoista on kaksi merkitty invalidin ajoneuvoille.

Suunnitelmaehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta

Pysäköintialueen suunnitelmaehdotus oli julkisesti nähtävillä 16.-30.8.2023 välisen ajan. Pysäköintialueen suunnitelmaehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta nähtävillä oloaikana.

Ensimmäisessä muistutuksessa esitettiin, että pysäköintialuetta ei toteutettaisi niin laajana, kuin suunnitelmassa on esitetty. Muistutuksessa esitettiin, että pysäköintialueelle voitaisiin merkitä noin 20 autopaikkaa.

Vastineessa mainitaan mm. uimarannan käyttäjien pysäköinnin haittaavan tällä hetkellä ajoa yksityistien varressa oleville kiinteistöille. Uimarannan käyttäjiä on täten enemmän kuin, mitä nykyisen pysäköintialueen laajuudesta voidaan päätellä. Lisäksi Röykän uimarannalla on venepaikkoja 67 kpl. Myös venepaikkojen haltijat tarvitsevat autopaikkoja. Tästä syystä pysäköintialue on järkevää toteuttaa suunnitelmaehdotuksessa esitetyssä laajuudessa nk. kerralla kuntoon.

Toisessa muistutuksessa kannatetaan ensimmäistä, ja esitetään lisäksi muun muassa, että suunnitelmaehdotuksesta osa toteutettaisiin vain pohjatöiden osalta ja aidattaisiin, jolloin laajennusosa olisi mahdollista ottaa myöhemmin käyttöön, kun muu infra on toteutettu asianmukaisesti. Lisäksi esitetään, että sade- ja valumisvedet tulee johtaa LP-alueen läpi kohti järveä. Vielä esitetään, että pysäköintialueen aukiolo tulisi rajata aikavälille 06-22.

Vastineessa mainitaan muun muassa, että sade- ja valumisvesiä varten on suunniteltu hulevesiviemäri Lukkotien risteyksestä pysäköintialueen alitse. Lisäksi todetaan, että kunnassa on muilla uimarannoilla pysäköinti sallittu klo 6–22 välisenä aikana, joten Kotolahdentien uimarannan pysäköintialueella on perusteltua käyttää samaa aikarajoitusta.

Teknisen lautakunnan 2.11.2023 esityslista on luettavissa kunnan kotisivuilla.

Takaisin listaukseen