Ajankohtaista

Asuminen, Jätehuolto, Kiertokapula

Kolmenkierrolta uudistettu opas jätehuoltomääräyksistä

6.10.2022

Jätehuoltoviranomainen Kolmenkierto on päivittänyt oppaansa, jossa kerrotaan alueen jätehuoltomääräyksistä. Oppaasta löytyy esimerkiksi tiivistetysti tietoa, mitkä asiat muuttuvat ja milloin Nurmijärvellä ensi vuonna. Jätehuoltoviranomaiselle tulee ilmoittaa muun muassa biojätteen kompostoinnista tai jos haluaa pidentää kuivajäteastian tyhjennysväliä yli kahdeksaan viikkoon tai keskeyttää jäteastian tyhjennyksen yli puoleksi vuodeksi.

Ensi vuonna muutoksia jätteenkuljetuksissa

Nurmijärvellä jäteasioissa on tulossa ensi vuonna paljon muutoksia. Maaliskuun ensimmäinen päivä seka- ja biojätteen sekä muovinkeräys siirtyy Kiertokapulan hoidettavaksi. Loppuvuonna muutoksia tulee myös pienmetallin, lasin ja kartongin keräykseen.

Jätteenkuljetus asuinkiinteistöltä:

SEKAJÄTE: Nyt kiinteistön haltijan järjestämä -> siirtyy Kiertokapulalle 1.3.2023

BIOJÄTE: Nyt L&T Oyj – siirtyy Kiertokapulalle 1.3.2023

MUOVI: Kiertokapula Oy 1.3.2023

PIENMETALLI: Nyt kiinteistön haltijan järjestämä – siirtyy Kiertokapulalle 1.7.– 31.12.2023

LASI: Nyt kiinteistön haltijan järjestämä – siirtyy Kiertokapulalle 1.7.– 31.12.2023

KARTONKI: Nyt kiinteistön haltijan järjestämä – siirtyy Kiertokapulalle 1.7.– 31.12.2023

Myös lajitteluvelvoitteet laajenevat vuoden 2023 aikana. Lasipakkaukset ja pienmetalli pitää kerätä erikseen myös 5–9 huoneiston kiinteistöiltä. Tällä hetkellä vain yli 10 huoneiston kiinteistöillä on erilliskeräysvelvoite.

Mistä pitää ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle?

Jätehuoltoviranomainen voi perustelluista syistä myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Kolmenkierrolle pitää tehdä ilmoitus, jos haluat pidentää kuivajäteastian tyhjennysväliä yli kahdeksaan viikkoon tai keskeyttää jäteastian tyhjennyksen. Lisäksi biojätteen kompostoinnista pitää tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

  • Yli kahdeksan viikon tyhjennysvälistä kuivajäteastialle pitää tehdä hakemus jätehuoltoviranomaiselle. Pisin mahdollinen tyhjennysväli kuivajäteastialle on 12 viikkoa. Katso oppaan sivulta 11, mitä edellytyksiä tyhjennysvälin pidentämiselle on.
  • Kun vakituisen asunnon jäteastian tyhjennysten keskeytystarve on pidempi kuin kuusi kuukautta, pitää keskeytyksestä tehdä hakemus jätehuoltoviranomaiselle.
  • Biojätteen kompostoinnista pitää tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus pitää tehdä vakituisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon kompostoinnista. Jätehuoltoviranomainen pitää rekisteriä biojätteen käsittelystä asuinkiinteistöillä. Ilmoitus pitää päivittää viiden vuoden välein.

Kolmenkierron verkkosivut

Kolmenkierron opas jätehuoltomääräyksistä (pdf)

Takaisin listaukseen